ΧΑ: Από αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση του 7ετούς ελληνικού ομολόγου

Το 7ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου έχει σταθερό επιτόκιο 3,375%.

ΧΑ: Από αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση του 7ετούς ελληνικού ομολόγου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, επταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,375%, εκδόσεως 15.02.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000.

Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus