Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στις 13/6 η εισαγωγή των νέων μετοχών της Νίκας

Στις 13/6 ξεκινά και η διαπραγμάτευση των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ» με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,78 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split, με αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

ΧΑ: Στις 13/6 η εισαγωγή των νέων μετοχών της Νίκας

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

*Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ» με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,78 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών της εταιρίας, με αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι η Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.

*Έναρξη διαπραγμάτευσης των 39.999.997 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής 12.000.000 ομολογιών.

*Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.»  λόγω ακύρωσης 2.000.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v