ΧΑ: Στο 66,8% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων τον Ιούλιο

Η αξία συναλλαγών τον Ιούλιο ανήλθε στα €550,73 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 46,9% συγκριτικά με τον Ιούνιο. Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές ήταν λιγότερες από τις εκροές. Ο αριθμός των ενεργών μερίδων υποχώρησε στις 12.584.

ΧΑ: Στο 66,8% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων τον Ιούλιο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου στο τέλος του Ιουλίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,1% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,8% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου.

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,8% έναντι 67,5%.

Αναλυτικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το μηνιαίο στατιστικό δελτίο του Ιουλίου 2018. Τον Ιούλιο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

·         Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €42,72 δισ., αυξημένη κατά 0,8% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,7%.

·         Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.  

·         Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,8% έναντι 67,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,0%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.701,32 εκατ. ευρώ ή 4,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,1% έναντι 64,8% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 1,1%.

·         Συνολική αξία συναλλαγών €0,55 δισ. (μειωμένη κατά 46,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 66,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

·         Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 397.347.172 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 43,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (701.653.478 τεμάχια) και μείωση 79,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2017 (1.956.270.409 τεμάχια).

·         Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2018 πραγματοποίησαν το 52,4% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

·         12,58 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,35 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

·         590 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 656 τον προηγούμενο μήνα).

·         Κέρδη της τάξης του 0,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2018 έφτασε τα €550,73 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 46,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.036,96 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.647,37 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 66,6%.

Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Ιουλίου 2018 ήταν €25,03 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€49,38 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€78,45 εκατ.).

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το μήνα Ιούλιο 2018 ανήλθε στις 12.584 έναντι 15.347 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 21.612).

Τον Ιούλιο 2018 δημιουργήθηκαν 590 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 656 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,72 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €42,40 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 0,8% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €44,11 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 3,1%.

Τον Ιούλιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €4,03 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€24,19 εκατ.) και  Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,56 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€15,38 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€2,18 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,74 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€1,49 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €4,02 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€12,32 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€8,59 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,12 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€12,90 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€7,13 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2018 πραγματοποίησαν το 52,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιούλιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 55,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές (ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιούλιο 2018 πραγματοποίησαν το 20,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,9% των συναλλαγών), σύμφωνα με τα στοιχεία του ΧΑ.

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,1% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,8% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 66,8% έναντι 67,5%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus