Δείτε εδώ την αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΟΠΑΠ: Από 19/10 η καταβολή προμερίσματος €0,10/μετοχή

Από την Παρασκευή 12.10.2018 -ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος- οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προμερίσματος.

ΟΠΑΠ: Από 19/10 η καταβολή προμερίσματος €0,10/μετοχή

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 11.09.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους ευρώ 31.781.749,90 ή ευρώ 0,10 ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 1.182.501 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.

Το ποσό του προμερίσματος των ευρώ 0,10 ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% σύμφωνα με το ν. 4387/2016, ήτοι 0,015 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,085 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 15.10.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων-record-date).

Από την Παρασκευή 12.10.2018 (ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προμερίσματος.

Η πληρωμή του προμερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19.10.2018, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus