Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης για Εριουργία 3Α

Η εταιρία προέβη σε επανακατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με έμφαση θέματος.

ΧΑ: Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης για Εριουργία 3Α

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από αύριο Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.», η συνέχιση της οποίας είχε ζητηθεί κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, καθώς ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη σε επανακατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με έμφαση θέματος.

Επιπλέον, κατόπιν της σημερινής απόφασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη μεταφορά των μετοχών της εν λόγω εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης, από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v