Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2018.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών.

Αναλυτικά, το ποσοστό συμμετοχής της HMG Globetrotter στην Nexans Hellas διαμορφώθηκε στο 5,308% στις 7 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται, ότι η HMG Finance γνωστοποίησε την απόκτηση επιπλέον μετοχών για λογαριασμό της δανέζικης εταιρείας Algot Holding Aps, της οποίας κεφάλαια διαχειρίζεται. Η Algot Holding Aps κατέχει συνολικά 15.420 μετοχές της NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δηλαδή ποσοστό 0,067% του μετοχικού της κεφαλαίου. H HMG Finance τυγχάνει γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και μέσω αμοιβαίου κεφαλαίου ("mutual fund"), που διαχειρίζεται, το οποίο φέρει την επωνυμία HMG Globetrotter, κατείχε (και εξακολουθεί να κατέχει) 1.220.715 μετοχές της Nexans Ελλάς Α.Β.Ε.

Επιπλέον, στο Υγεία το ποσοστό της Hellenic Healthcare ανήλθε στο 70,38% (υπέβαλε δημόσια πρόταση) ενώ το μηδενίστηκε η συμμετοχή της MIG.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, το κατέχει άμεσα η «Hellenic Healthcare ΜΑΕ» και έμμεσα κάθε μία από τις Οντότητες CVC (CVC Capital Partners 2013 PCC, CVC MMXII Limited, CVC Portfolio Holdings Limited, CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Finance Limited, CVC Capital Partners VI Limited, Hippocrates Holdings Jersey Limited, Hellenic Healthcare S.a.r.l).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v