«Γκρίζο» το 2018 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Αρνητικές είναι οι αποδόσεις για την πλειονότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ωφελημένοι όσοι τοποθετήθηκαν σε καταθετικούς και δολαριακούς τίτλους. Ποια Α/Κ σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις ανά κατηγορία.

«Γκρίζο» το 2018 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονιά, το 2018 επιφύλαξε αρνητικές εκπλήξεις στην πλειονότητα των επενδυτών, είτε αυτοί τοποθετήθηκαν σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία είτε σε διεθνή.

Χαρακτηριστικά στοιχεία του έτους που φεύγει είναι οι αρνητικές επιδόσεις στα περισσότερα χρηματιστήρια (συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Αθήνας), η αύξηση των αποδόσεων (yields) στα ελληνικά κρατικά ομόλογα και το σχετικό πλεονέκτημα όσων είχαν τοποθετηθεί είτε σε καταθετικά είτε σε δολαριακά προϊόντα, λόγω της ανατίμησης του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ.

Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν και τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς από την αρχή του έτους έως και το κλείσιμο της 18ης Δεκεμβρίου έχουμε την παρακάτω εικόνα.

Μετοχικά εσωτερικού: Από τα σαράντα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, μόνο δύο κατέγραψαν κέρδη (το 3Κ Greek Value Θεσμικών Επενδυτών με +4,14% και το 3Κ Greek Value με +3%). Κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν τις αποδόσεις ήταν η σαφής υποαπόδοση των τραπεζικών τίτλων και της ΔΕΗ, όπως επίσης και οι σημαντικές απώλειες από τις τοποθετήσεις πολλών θεσμικών χαρτοφυλακίων στη μετοχή της Folli Follie.

Αντίθετα, σαφώς καλύτερα από τον μέσο όρο κινήθηκαν όσα Α/Κ ήταν εστιασμένα σε τίτλους της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τα οποία υποχρεώθηκαν σε περιορισμένες μόνο απώλειες (π.χ. Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιρειών, 3Κ Μετοχικό Εσωτερικού, Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό, Alpha Trust Hellenic, MetLife μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, Τρίτων Αναπτυξιακό και Δήλος Small Caps).

Ομολογιακά Ελλάδας: Η συγκεκριμένη κατηγορία, που κατέγραψε κέρδη-ρεκόρ κατά την πενταετία 2013-2017, το 2018 επηρεάστηκε αρνητικά από το γεγονός ότι οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων αυξήθηκαν αντί να αποκλιμακωθούν, όπως αρχικά αναμενόταν. Έτσι, από τα 38 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, μόνο τα έντεκα κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, μεταξύ των οποίων τα Eurobank I LF Income Plus (+2,74%), Interamerican LF Income Plus (+2,60%), Interamerican Σταθερό (+2,38%), Athos Recovery (+1,99%) και Δήλος Ελληνική Ανάπτυξη (+0,71%).

Μετοχικά Funds of Funds: Η υποχώρηση των περισσότερων ξένων χρηματιστηρίων δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις αποδόσεις των Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Έτσι, από τα 33 Α/Κ, κέρδη κατέγραψαν μόνο δύο και συγκεκριμένα το Alpha Cosmos Stars USA Institutional (+0,87%) και το Alpha Cosmos Stars USA Classic (+0,12%).

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων χωρών: Το 2018 ήταν μια κακή χρονιά τόσο για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όσο και για τις μετοχές τους. Ως αποτέλεσμα, απώλειες κατέγραψαν και τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερες αυτές των MetLife Αναδυόμενων Αγορών BRIC (-5%) και Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ (-6,9%).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Αρνητικές αποδόσεις είχαμε και για τα επτά Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερη το -9,32% του Πειραιώς Eurozone.

Μετοχικά Αναπτυγμένων Χωρών: Σε απώλειες υποχρεώθηκαν και τα 15 Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερες το -0,5% του Alpha Global Blue Chips Institutional και το -1,59% του Alpha Global Blue Chips Classic.

Μετοχικά Αμερικής: Βοηθούμενα και από την ανατίμηση του δολαρίου, κέρδη κατέγραψαν τα δύο από τα τρία Α/Κ της κατηγορίας (+5,12% το Πειραιώς USA Μετοχικό (Ι) και +0,43% το Πειραιώς USA Μετοχικό (R).

Ομολογιακά Διεθνή: Κέρδη σημείωσαν τα 13 από τα 19 Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτα τα Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Retail (+6,65%), Δήλος Δολαριακό (+5,31%), Δήλος USD Bond (+4,25%) και Πειραιώς Κρατικών Ομολόγων Ι (+3,82%).

Ομολογιακά Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών: Στο «συν» βρίσκονται τα έξι από τα δέκα Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτα τα Interamerican Δολαρίου (+4,91%), MetLife Δολαριακό (+4,19%) και Alpha Ευρωπαϊκών Κρατών Institutional (+0,53%).

Ομολογιακά μη κρατικά επενδυτικής διαβάθμισης: Θετική απόδοση σημειώνει μόνο ένα από τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας (το Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων Ι με +3,32%).

Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν ξεχωρίσει για τις αποδόσεις τους στις υπόλοιπες κατηγορίες είναι -μεταξύ άλλων- τα Eurobank I LF Balanced Blend USA με +1,96% (στα funds of funds μικτά), το Πειραιώς Ομολογιακό Ι με +3,01% στα funds of funds ομολογιακά, το Eurobank LF Income Plus Δολαριακό με +6,97% στα διαχείρισης διαθεσίμων και το Interamerican Ελληνικό Μικτό με +0,21% στα μικτά.

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ. 

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v