ΧΑ: Αρνητικό ρεκόρ 42 μηνών στις νέες Μερίδες τον Δεκέμβριο

Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν τον Δεκέμβριο το 57,5% των συναλλαγών, ενώ εμφάνισαν εισροές κεφαλαίων 15,88 εκατ. ευρώ. Η ακτινογραφία των χαρτοφυλακίων. Τα στοιχεία για τις ενεργές μερίδες.

ΧΑ: Αρνητικό ρεκόρ 42 μηνών στις νέες Μερίδες τον Δεκέμβριο

Ο Δεκέμβριος αποδείχθηκε ο πέμπτος συνεχόμενος πτωτικός μήνας για το ΧΑ, με μηνιαίες απώλειες 2,69% για τον Γενικό Δείκτη και 6,15% για τον κλαδικό δείκτη των Τραπεζών.

Από την αρχή του χρόνου, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 23,56% και ο Τραπεζικός δείκτης απώλειες 49,82%. Μετοχή του 2018 ήταν η Τζιρακιάν, με απόδοση 3.741%.

Σύμφωνα με το «AXIANUMBERS», οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους Επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

Τον Δεκέμβριο 2018, οι Ξένοι Επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εκροές της τάξης των €15,91 εκατ., σε συνέχεια των εκροών 131,34 εκατ. τον Νοέμβριο, 37,28 εκατ. τον Οκτώβριο, 52,97 εκατ. τον Σεπτέμβριο και 14,32 εκατ. τον Αύγουστο.

Οι Έλληνες Επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €15,88 εκατ., σε συνέχεια των εισροών 131,33 εκατ. τον Νοέμβριο, 37,23 εκατ. τον Οκτώβριο, 52,96 εκατ. τον Σεπτέμβριο και εισροές 14,33 εκατ. τον Αύγουστο.

Η κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €35,21 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που ήταν €36,43 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 3,4%, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο από τη μηνιαία υποχώρηση του Γενικού Δείκτη (-2,69%), λόγω του μηνιαίου -6,15% που κατέγραψε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών.

Η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς ανήλθε σε 64,6%, έναντι 65,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,8%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (717,55 εκατ. ευρώ, ή 2,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Αγοράς, η συμμετοχή των Ξένων Επενδυτών ανήλθε σε 63,3%, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,9%, συγκριτικά με το ποσοστό 63,8% του προηγούμενου μήνα.

Οι Έλληνες Επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., έναντι του 36,1% τον Νοέμβριο, του 36,2% τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο και 36% τον Αύγουστο.

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2018 έφτασε τα €758,16 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 43,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα, που ήταν €1.336,05 εκατ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017, που η αξία συναλλαγών ήταν €1.352,23 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 43,9%.

Οι Ξένοι Επενδυτές τον Δεκέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 57,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 54,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 64,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες Επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Δεκέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 16,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 14,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 16,9% των συναλλαγών).

Οι Μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών Μερίδων για το μήνα Δεκέμβριο 2018 ανήλθε στις 12.545, έναντι 17.131 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Δεκέμβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών Μερίδων ανήλθε στις 16.965).

Από τις 12.545 ενεργές Μερίδες, οι 12.035 αφορούσαν Ημεδαπούς Επενδυτές, οι 426 Χώρες ΕΕ εκτός Ελλάδας, οι 77 Χώρες εκτός ΕΕ και οι 7 Λοιπούς Επενδυτές.

Τον Δεκέμβριο 2018 δημιουργήθηκαν 427 νέες Μερίδες Επενδυτών, έναντι 618 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Να σημειωθεί ότι οι 427 νέες Μερίδες είναι αρνητικό ρεκόρ 42 μηνών, καθώς λιγότερες Μερίδες ανοίχτηκαν τον Ιούλιο του 2015 (289), όταν το Χ.Α. ήταν κλειστό (!)

Από τις 427 νέες Μερίδες, οι 305 αφορούσαν Έλληνες Επενδυτές (303 Φυσικά Πρόσωπα και 2 Νομικά Πρόσωπα) και οι 122 αφορούσαν Ξένους Επενδυτές (12 Φυσικά Πρόσωπα και 110 Νομικά Πρόσωπα). Παράλληλα απενεργοποιήθηκαν 100 Μερίδες.

Στις 31/12/2018, το σύνολο των Μερίδων, ενεργών και μη, ήταν 1.482.307 (1.412.342 Ημεδαποί Επενδυτές, 38.954 από Χώρες ΕΕ εκτός Ελλάδας, 29.966 από Χώρες εκτός ΕΕ και 1.045 Μερίδες από Λοιπούς Επενδυτές).

Το 73,46% των Μερίδων είχε 1 Χειριστή, το 18,32% 2 Χειριστές, το 5,19% 3 Χειριστές, ενώ το 3,03% των Μερίδων είχε περισσότερους από 3 Χειριστές.

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 52,51%. Από 2 - 5 μετοχές στο 38,45%. Από 6 - 10 μετοχές στο 6,54% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 2,5%.

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ έφθασαν στο 82,81% του συνόλου και τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 91,45% του συνόλου.

Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου, έφθασαν στο 0,45% του συνόλου.

Θανάσης Σταυρόπουλος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v