Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Ειδικός διαπραγματευτής για τις μετοχές του ΟΛΠ η Eurobank Equities

Ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών ορίστηκε η Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019.

Ειδικός διαπραγματευτής για τις μετοχές του ΟΛΠ η Eurobank Equities
Η εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 04/02/2019 συνεδρίασής της, η Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε."  και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019.

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.  θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε."

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v