ΧΑ: Στον FTSE/Mid Cap οι Quest, Ιασώ και Έλτον

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Ιουνίου 2019. Εκτός δείκτη FTSE/Mid Cap οι Κλουκίνας-Λάππας, Πετρόπουλος και Space Hellas.

ΧΑ: Στον FTSE/Mid Cap οι Quest, Ιασώ και Έλτον

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή της ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσής τους για το διάστημα Νοέμβριος 2018 - Απρίλιος 2019.

Συνοπτικά οι αλλαγές:

Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης FTSE/X.A. Large Cap Net Total Return

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης FTSE/X.A. Mid Cap

Τρείς (3) προσθήκες, τρείς (3) διαγραφές και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης FTSE/X.A. - X.A.K. Τραπεζών

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

Πέντε (5) προσθήκες, έξι (6) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Κλαδικοί Δείκτες FTSE/X.A.

Όλες οι αλλαγές στο στη σύνθεση του δείκτη θα πραγματοποιηθούν και στη σύνθεση των αντίστοιχων κλαδικών δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους κατατάσσονται οι μετοχές της αναθεωρημένης σύνθεσης δείκτη.

Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Μία (1) προσθήκη, τέσσερις (4) διαγραφές και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Καμία (0) προσθήκη, καμία (0) διαγραφή και καμία (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Πέντε (5) προσθήκες, πέντε (5) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των Δεικτών

FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης
FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών
θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 14 Ιουνίου 2019.

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Ιουνίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v