Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Πανγαία: Διανέμει επιπλέον μέρισμα €0,196

Από την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2018.

Εθνική Πανγαία: Διανέμει επιπλέον μέρισμα €0,196

Η «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ»  ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε σήμερα τη διανομή μερίσματος ποσού 0,286 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2018.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 18 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,196 ανά μετοχή (καθαρό).

Από την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2018 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 μέσω της: 1. Πληρώτριας Τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (η «ΕΤΕ»), για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v