Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης Yalco και ΕΛΒΙΕΜΕΚ

Τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών ΕΛΒΙΕΜΕΚ και Yalco, έως ότου δημοσιοποιήσουν την εξαμηνιαία οικονομική έκθεσή τους, ανακοίνωσε το ΧΑ.

Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης Yalco και ΕΛΒΙΕΜΕΚ
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 1 Οκτωβρίου 2019 ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές των εταιριών "ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε." και "YALCO - Σ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε." παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, έως ότου δημοσιοποιήσουν την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο που έληξε την 30.06.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v