Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 18/11 η καταβολή μερίσματος €0,28/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι Δευτέρα 11.11.2019.

Jumbo: Στις 18/11 η καταβολή μερίσματος €0,28/μετοχή

Η Jumbo A.E.E. γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 06.11.2019 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,47 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2018/2019.

Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με την μορφή προμερίσματος από της 14.05.2019 ποσό ευρώ 25.851.354,21 και με την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα διανεμηθεί το υπόλοιπο ποσό των Ευρώ 38.096.732,52.

Το υπόλοιπο καταβλητέο μέρισμα ανέρχεται στο μικτό ποσό των ευρώ 0,28 ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 10%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,2520 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 12.11.2019 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι Δευτέρα 11.11.2019 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Δευτέρα 18.11.2019, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v