Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής της Attica Bank

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των κινητών αξιών της Attica Bank ορίστηκε η Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019.

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής της Attica Bank
Η εταιρεία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 08/11/2019 συνεδρίασής της, η Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας "ATTICA BANK Α.Τ.Ε."  και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019.

Η EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας "ATTICA BANK Α.Τ.Ε."

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v