Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φορολογικά κίνητρα για να επενδύσουν τα νοικοκυριά προτείνει ο ΙΟΒΕ

Ο ΙΟΒΕ προτείνει τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για επιλεγμένες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις των ελληνικών νοικοκυριών σε αμοιβαία κεφάλαια, venture capitals και άλλα προϊόντα της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Ανάγκη τόνωσης του Β’ και Γ’ πυλώνα στο συνταξιοδοτικό.

Φορολογικά κίνητρα για να επενδύσουν τα νοικοκυριά προτείνει ο ΙΟΒΕ

Η θέσπιση φορολογικών κινήτρων προκειμένου να ενισχυθούν οι τοποθετήσεις των ελληνικών νοικοκυριών σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις της εγχώριας κεφαλαιαγοράς οδηγούν σε περιορισμένες δημοσιονομικές απώλειες, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό είναι το συμπέρασμα σχετικής μελέτης που εκπόνησε ο ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία προτρέπεται η υιοθέτηση τριών αξόνων πολιτικής:

Πρώτον, φορολογικά κίνητρα (μείωση φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, υπό προϋποθέσεις) για τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού (αλλά και σε ΑΕΕΧ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) με ελάχιστη διάρκεια διακράτησης τα τρία χρόνια, τα οποία θα επενδύουν σε εγχώριους τίτλους και ειδικότερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή/και σε εταιρείες με προσανατολισμό την καινοτομία, τις πράσινες επενδύσεις και τις υποδομές. Για παράδειγμα, θα μπορεί να προβλέπεται φορολογική ώθηση που να οδηγεί σε επιπλέον ετήσια απόδοση 4% τα επιλέξιμα μετοχικά Α/Κ και 2% τα επιλέξιμα μικτά και ομολογιακά.

Δεύτερον, η θέσπιση κινήτρων για την επένδυση των νοικοκυριών σε οχήματα ειδικού σκοπού venture capitals, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να αναπτυχθούν οι start up εταιρείες. Μιλάμε για τη δυνατότητα συμμετοχής των νοικοκυριών σε ευρύτερα χρηματοδοτικά σχήματα που χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους και ευρωπαϊκά ταμεία και 

τρίτον, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων προκειμένου να αναπτυχθεί ο δεύτερος (Επαγγελματικά Ταμεία) και ο τρίτος (προγράμματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών) πυλώνας του συνταξιοδοτικού.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα, μεταξύ άλλων, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νικόλας Βέττας:

«Σήμερα το μέσο ελληνικό νοικοκυριό επιβαρύνεται ασφυκτικά από το συνδυασμό ασφαλιστικού-φορολογικού, με αποτέλεσμα να επενδύει και να αποταμιεύει σε μικρό βαθμό. Θα πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα και να αλλάξει η κουλτούρα, προκειμένου τα νοικοκυριά μέσα από την επένδυσή τους σε προϊόντα κεφαλαιαγοράς να καρπωθούν μέρος της ανάπτυξης, αλλά και να μπορέσουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μέσω των κινήτρων αυτών. Μέχρι σήμερα, τμήμα της χρηματοδότησης των venture capitals προσφέρεται από το κράτος μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Προτείνουμε, αντί τα χρήματα αυτά να τα δίνει άμεσα το κρατικό ταμείο, να τα προσφέρει ως κίνητρο στα νοικοκυριά προκειμένου να επενδύσουν τα ίδια. Και τέλος, απαιτείται η ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου αναπτυξιακού πυλώνα».

Τέλος, ο κ. Βέττας τόνισε το μεγάλο επενδυτικό κενό που πρέπει να καλυφθεί στην ελληνική οικονομία, από έναν πληθυσμό που μέχρι σήμερα αποταμιεύει λίγο και περιορίζει τις τοποθετήσεις κυρίως στα μετρητά. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσό των ελληνικών αποταμιεύσεων βρίσκεται στο εξωτερικό, άρα τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να επαναπατρίσουν τμήμα των συγκεκριμένων κεφαλαίων.

Ήδη ευρωπαϊκές χώρες με μικρότερο σχετικό πρόβλημα έχουν θεσμοθετήσει εδώ και χρόνια κίνητρα τόνωσης της αποταμίευσης, τα οποία έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v