Lamda: Από 2/12 η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Από 2/12 έως 16/12 ορίστηκε η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στα 650 εκατ. τα συνολικά έσοδα σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης

Lamda: Από 2/12 η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει  έως €53.021.014,50 διαιρούμενο σε έως 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε έως €650.000.098, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 10.10.2019 (η «ΕΓΣ της 10.10.2019») αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

• την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €650.000.100, και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρίας (η «Αύξηση» ή η «ΑΜΚ»). Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αντληθησομένων κεφαλαίων δια της τιμής διάθεσης, όπως αυτή οριστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας.

• την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Στη συνέχεια, κατ’ εξουσιοδότηση της ΕΓΣ της 10.10.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση της 21.11.2019, όρισε, μεταξύ άλλων, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε €6,70 ανά Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).

Η Τιμή Διάθεσης δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΓΣ της 10.10.2019.

Με βάση την Τιμή Διάθεσης, οριστικοποιήθηκε ο αριθμός των νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 έκαστη που θα εκδοθούν σε 97.014.940 (οι «Νέες Μετοχές») και το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε €29.104.482,00.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της ΕΓΣ της 10.10.2019 (βλ. σχετικά ακολούθως «Δικαίωμα Προτίμησης»), θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €53.021.014,50 διαιρούμενο σε έως 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε έως €650.000.098.

Η διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους €620.895.616,00 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 27.11.2019 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»).

Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονοματικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Δικαίωμα προτίμησης Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση έχουν (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι, κατ’ άρθρο 5.2 παρ.1 του Κανονισμού του Χ.Α., θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») την 28.11.2019 και εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 02.12.2019 έως και την 16.12.2019.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α.

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 11.12.2019.

E.K.: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Lamda

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMENT», για τη δημόσια προσφορά έως 97.014.940 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης € 6,70 ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

*Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΑΜΚ της Lamda, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v