Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Χρυσή» χρονιά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Οι υψηλές αποδόσεις που λειτουργούν ως «κράχτης», η δραστική μείωση της φορολογίας και οι προσπάθειες των τραπεζών να μετατρέψουν μέρος των προθεσμιακών τους καταθέσεων σε μερίδια α/κ.

«Χρυσή» χρονιά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Σε μια πολύ καλή χρονιά τόσο για τα αμοιβαία κεφάλαια όσο και για τις ΑΕΔΑΚ (Ανώνυμες Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων) εξελίχθηκε το 2019, όχι μόνο γιατί οι αποδόσεις των πελατών τους κυμάνθηκαν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά και διότι παρατηρήθηκε τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την απόκτηση νέων μεριδίων.

«Επικρατεί ικανοποίηση στις τάξεις των ΑΕΔΑΚ. Οι αποδόσεις της πλειονότητας των πελατών τους είναι φέτος πολύ ικανοποιητικές, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κάποιος τα οριακά ή και αρνητικά καταθετικά επιτόκια των τραπεζών», σημειώνει παράγοντας του κλάδου, συμπληρώνοντας:

«Η εξέλιξη αυτή βοηθάει διπλά τις ΑΕΔΑΚ. Πρώτον, γιατί οι θετικές αποδόσεις των πελατών αυξάνουν το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων, άρα και τα έσοδα των ΑΕΔΑΚ. Φέτος, η αύξηση του ενεργητικού σε πολλές εταιρείες του κλάδου πρέπει να ξεπέρασε το 15%. Και δεύτερον, γιατί φέτος παρατηρήθηκε διεύρυνση του αριθμού των μεριδίων, καθώς νέοι επενδυτές επέλεξαν να τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια. Με απλά λόγια, οι πολύ καλές αποδόσεις λειτούργησαν ως κράχτες, προσελκύοντας και άλλους αποταμιευτές».

Αλήθεια είναι πως τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έδωσαν πολύ σημαντικά κέρδη στους πελάτες τους, μόνο μέσα στο 2019. Τα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού για παράδειγμα έχουν «χρυσώσει» όσους τοποθετήθηκαν από το 2013 και μετά. Μεγάλα κέρδη έδωσαν κατά τα τελευταία χρόνια επίσης τα Ομολογιακά Εξωτερικού, τα Μετοχικά Εξωτερικού και τα Μετοχικά Εσωτερικού, που δεν είχαν μεγάλη έκθεση σε τραπεζικές μετοχές (αυτά με έμφαση στη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση).

Ο ρόλος των τραπεζών

Επιπρόσθετος λόγος για τη φετινή ισχυρή ζήτηση για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η υπερεπάρκεια ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να στρέφουν με πολλούς τρόπους μέρος των καταθέσεών τους προς τα αμοιβαία κεφάλαια.

Αυτό μπορεί να γίνεται είτε άμεσα (π.χ. παρουσίαση πλεονεκτημάτων των Α/Κ σε καλούς πελάτες, ή προσφορά προϊόντων που συνδυάζουν καταθέσεις υψηλότερου επιτοκίου και μερίδια Α/Κ), είτε έμμεσα (π.χ. στροφή των πελατών σε ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου ζωής, όπου στη συνέχεια οι ασφαλιστικές εταιρείες τοποθετούν μεγάλο τμήμα των χρημάτων αυτών σε αμοιβαία κεφάλαια).

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά τραπεζικού στελέχους: «Αυτή την περίοδο, γίνεται συστηματική εκπαίδευση του τραπεζικού δικτύου σε ό,τι αφορά τη γνώση και την προώθηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, διακόπτοντας εδώ και περίπου 12-18 μήνες την προηγούμενη πολιτική των τραπεζών, που έδινε έμφαση στη συγκέντρωση καταθέσεων. Σήμερα, μετατρέποντας οι τράπεζες προθεσμιακές καταθέσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κερδίζουν πολλαπλά. Αποφεύγουν την καταβολή επιτοκίου γύρω στο 0,3%-0,5%, γλιτώνουν το αρνητικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (-0,50%) για το πλεόνασμα της ρευστότητάς τους και τέλος, οι θυγατρικές τους ΑΕΔΑΚ εισπράττουν προμήθειες κάθε χρόνο.

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να μπούμε και στη θέση των πελατών. Πολλοί εξ αυτών δυσφορούν με τα αναιμικά καταθετικά επιτόκια και ψάχνουν εναλλακτικές επιλογές για καλύτερες αποδόσεις, έστω και με λελογισμένο κίνδυνο. Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια τέτοια επιλογή. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλυτών, έχει αρχίσει να ανακάμπτει και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Μέρος αυτού του αυξημένου εισοδήματος θα τοποθετηθεί τα επόμενα χρόνια σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων και, γιατί όχι, σε μερίδια Α/Κ».

Στις θετικές φετινές εξελίξεις για τις ΑΕΔΑΚ συγκαταλέγεται και η πρόσφατη μεταβολή του φορολογικού πλαισίου, όπου η κυβέρνηση έκανε δεκτό το αίτημα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για επιστροφή του φορολογικού καθεστώτος για αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ΑΕΕΑΠ στα προ του Ιουνίου του 2016 επίπεδα, με αποτέλεσμα οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (με δεδομένο ότι το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι μηδενικό):

  • Για τα Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων να είναι 0% επί του ενεργητικού, έναντι προηγούμενου συντελεστή 0,05%.
  • Για τα Ομολογιακά Α/Κ να μειωθούν στο 0,025% του ενεργητικού, έναντι προηγούμενου συντελεστή 0,35%.
  • Για τα Μεικτά Α/Κ να υποχωρήσουν στο 0,05% του ενεργητικού, έναντι προηγούμενου συντελεστή 0,50%.
  • Για τα μετοχικά Α/Κ να πέσουν στο 0,1%, του ενεργητικού, έναντι προηγούμενου συντελεστή 0,75%.

Η μείωση της φορολόγησης των Α/Κ όχι μόνο βελτιώνει την καθαρή απόδοση που θα καρπωθούν οι μεριδιούχοι, αλλά παράλληλα είχε ως αποτέλεσμα να αποτραπούν προϋπάρχοντα σχέδια για μεταφορά της έδρας των θεσμικών επενδύσεων σε χώρες του εξωτερικού (βλέπε Λουξεμβούργο), ιδίως μετά τη φετινή άρση των capital controls.

Σύμφωνα, τέλος, με χρηματιστηριακούς κύκλους, έχει πλέον έρθει η ώρα για την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου των θεσμικών επενδυτών με την κυβέρνηση, προκειμένου η χώρα να μπορεί να προσελκύσει τη διαχείριση κεφαλαίων του εξωτερικού, με στόχο την είσπραξη συναλλάγματος και τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εξειδικευμένης εργασίας.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v