Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Audiovisual

Αφορά τη τη δημόσια προσφορά έως 26.666.665 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (σε αναλογία 7 νέες μετοχές για κάθε 27 παλαιές) με τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Audiovisual

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας Audiovisual για τη δημόσια προσφορά έως 26.666.665 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (σε αναλογία 7 νέες μετοχές για κάθε 27 παλαιές) με τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v