Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Τσεκούρι» στις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών από ΒofA

Ο οίκος αναμένει ύφεση 7,5% φέτος στην Ελλάδα αλλά ισχυρότερη ανάκαμψη το επόμενο έτος. Μειώνει κατά 55% τους στόχους ενώ αναβαθμίζει την Alpha σε buy. Τι προβλέπει για τα έσοδα και τις τιτλοποιήσεις δανείων.

«Τσεκούρι» στις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών από ΒofA

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Bank of America, η ύφεση στην ελληνική οικονομία φέτος θα φτάσει το 7,5% και θα ακολουθήσει ισχυρή ανάκαμψη 9,8% το 2021. H ανάκαμψη στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών όμως δεν θα είναι τόσο γρήγορη όσο αυτή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η πανδημία του κορωνοϊού θα καθυστερήσει τη διαδικασία κανονικοποίησης του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, επισημαίνει παράλληλα η BoFA, όπου αναθεωρεί συνολικά τις εκτιμήσεις της για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

H BofA μειώνει τις εκτιμήσεις για τα έσοδα των τραπεζών, ενώ αυξάνει και τις προβλέψεις της για το κόστος των κεφαλαίων. Θεωρεί πως η διαδικασία μείωσης των NPEs θα μεταφερθεί κατά ένα περίπου έτος, ενώ σημειώνει πως δεν θεωρεί ότι το βάρος της ενίσχυσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων θα αναγνωριστεί σε ένα μόνο έτος, καθώς η διατήρηση της κερδοφορίας θα τεθεί σε προτεραιότητα για τον κλάδο.

Οι τιμές-στόχοι

Προβλέπει ότι η κανονικοποίηση της απόδοσης των μέσων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) θα επιτευχθεί έως το 2023/2024 και μειώνει τις τιμές-στόχους που δίνει για τις μετοχές των τεσσάρων τραπεζών κατά περίπου 55% σε μέσο όρο.

Αναβαθμίζει τη σύστασή της για την Alpha Bank σε Buy (από Neutral) για λόγους αποτίμησης και διατηρεί τις αξιολογήσεις για τις Eurobank (Buy), Εθνική Τράπεζα (underperform) και Τράπεζα Πειραιώς (underperform).

Πιο αναλυτικά σε ό,τι αφορά τις τιμές-στόχους, για την Αlpha Βank δίνει τιμή-στόχο το 0,94 ευρώ από 2,10 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό της τάξης του 55%, για την Eurobank δίνει τιμή-στόχο στο 0,52 ευρώ από 1,09 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 54%, για την Εθνική Τράπεζα δίνει τιμή-στόχο το 1,26 ευρώ από 3,16 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 10% και για την Τράπεζα Πειραιώς δίνει τιμή-στόχο το 1,28 ευρώ από 3,08 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 9%.

Όπως αναφέρει η BofA, τα spread των ελληνικών ομολόγων έχουν αυξηθεί και έχουν επιστρέψει στα επίπεδα που είχαν στο τέλος του 2019, ενώ οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών αποτελούν αυτές με τις χαμηλότερες αποδόσεις στο περιβάλλον της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EEMEA), έχοντας σημειώσει πτώση της τάξης του 65% από τις αρχές του έτους και έχοντας απωλέσει όλα τα κέρδη του 2019.

Ο εκτιμώμενος δείκτης τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) για το 2021 διαμορφώνεται στις 0,2 φορές και είναι ο χαμηλότερος στην περιοχή. Αυτό οφείλεται, όπως επισημαίνει, στις αβεβαιότητες σχετικά με την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών καθώς οι ελληνικές τράπεζες είναι πιο ευάλωτες σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες της περιοχής.

Επίσης, η BofA εκτιμά ότι τα έσοδα από τόκους (NII) θα παραμείνουν ανθεκτικά, αλλά τα έσοδα από προμήθειες θα είναι η βασική πηγή πίεσης των εσόδων. Επιπλέον, η εξοικονόμηση κόστους το 2020 θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο.

Το εύρος της πίεσης στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από τη διάρκεια των παγκόσμιων και εγχώριων lockdown. Η συντονισμένη νομισματική και δημοσιονομική στήριξη, σε συνδυασμό με τα ρυθμιστικά μέτρα ανοχής, θα επιφέρει κάποια στήριξη από άποψη ρευστότητας, κεφαλαίου και ποιότητας περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, τα σχετικά χαμηλά επίπεδα κέρδους και η κανονιστική ευελιξία πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αυξανόμενη πίεση στο κόστος των προβλέψεων των τραπεζών για δύο χρόνια. Συνεπώς, η BofA δεν αναμένει απότομη ανάκαμψη των κερδών το 2021, παρά την πιθανή μακροοικονομική ανάκαμψη.

Οι τρέχουσες συνθήκες μειώνουν την ικανότητα τιμολόγησης ή πώλησης των NPE

Οι τιτλοποιήσεις θα καθυστερήσουν κατά περίπου ένα έτος, εξαιρουμένης της τιτλοποίησης της Eurobank στο Cairo, η οποία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Η ποιότητα των κεφαλαίων παραμένει ένα βασικό μακροπρόθεσμο ζήτημα. Ωστόσο, δεν αναμένεται οι ρυθμιστικές αρχές να το αντιμετωπίσουν στο εγγύς μέλλον. Το κόστος ιδίων κεφαλαίων (CoE) θα αυξηθεί στο 12,7% έως 15%, από 2,7% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, ενώ η ομαλοποίηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) θα επιτευχθεί έως το 2023/2024.

 

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v