Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής των ομολόγων της Lamda Development

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας ορίστηκε η Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής των ομολόγων της Lamda Development

Η εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 10/11/2020 συνεδρίασής της, η Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των ομολόγων της εταιρείας "Lamda Development Α.Ε" και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο
λογαριασμό επί των ομολόγων της εταιρίας "Landa Development Α.Ε.".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v