Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,14/μετοχή

Από τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος.

Prodea: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,14/μετοχή

H Prodea Investment ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,14 ανά μετοχή (καθαρό), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2020 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Από τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος (ημ/νια αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v