Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ: Επιστροφή στους μετόχους της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου

Το συνολικό ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, που θα επιστραφεί στους δικαιούχους της διανομής του προμερίσματος χρήσης 2018, ανέρχεται στο ποσό των 156.238,35 ευρώ ή 0,00158 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΔΜΗΕ: Επιστροφή στους μετόχους της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου

Η ΑΔΜΗΕ  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την επιστροφή της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου 5% από την διανομή του προμερίσματος χρήσης 2018, όπως αυτή προέκυψε από την μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε 10% από 15%, που ίσχυε κατά την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018.

Το συνολικό ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, που θα επιστραφεί στους δικαιούχους της διανομής του προμερίσματος χρήσης 2018, ανέρχεται στο ποσό των 156.238,35 ευρώ ή 0,00158 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι ήταν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 (record date) για την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ενώ η καταβολή του προμερίσματος χρήσης 2018 πραγματοποιήθηκε από την πληρώτρια τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (ημερομηνία έναρξης καταβολής).

Το ποσό των 0,00158 Ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί στον αχρεωστήτως καταβληθέντα φόρο κατά τη διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018 της Εταιρείας (ήτοι 5% επί 0,0316 Ευρώ που ήταν το μικτό ποσό προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή),θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους, την Τετάρτη 28 Απριλίου, από την πληρώτρια Τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v