Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναζήτηση... διαφυγής για το ελληνικό Χρηματιστήριο

Η αδυναμία της αγοράς να δώσει ανοδική διαφυγή ή διόρθωση και ποια είναι τα δεδομένα της τεχνικής ανάλυσης. Το δύσκολο παζλ που καλούνται να λύσουν οι επενδυτές και ο πονοκέφαλος που δημιουργείται από τον χαμηλό όγκο συναλλαγών.

Αναζήτηση... διαφυγής για το ελληνικό Χρηματιστήριο

Με την καθαρή αξία συναλλαγών να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, η προσπάθεια για αλλαγή τάσης εικόνας στο ελληνικό χρηματιστήριο θα είναι αδύναμη και στο καλό σενάριο, οι βασικοί δείκτες θα συνεχίσουν να αναλώνονται σε κίνηση γύρω από τις τρέχουσες στηρίξεις. Η τρέχουσα εικόνα στην αγορά παραμένει χωρίς εμφανή τάση και με αδυναμία να δώσει ανοδική διαφυγή ή να διορθώσει σε χαμηλότερα επίπεδα, επιλέγοντας την πλάγια κίνηση.

Στα τρέχοντα επίπεδα 910 μονάδων, οι επενδυτές αποτιμούν διαρκώς τα δεδομένα που προστίθενται στο παζλ από το μέτωπο της πανδημίας, την πορεία των εμβολιασμών, τα στοιχεία από την οικονομία, τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τις επιδόσεις των εισηγμένων να μπαίνουν στο μικροσκόπιο, για να σχηματίσουν τη μεγάλη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, το ορόσημο των 1.000 μονάδων δεν θα προσεγγιστεί με αυτά τα επίπεδα συναλλαγών, μιας και θα διαμορφώσουν μια ξεκάθαρα σαφή μακροπρόθεσμη ανοδική τάση για την ελληνική αγορά.

Η εγχώρια αγορά έχει δείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να διατηρήσει τη στάση αναμονής, με χαμηλούς όγκους συναλλαγών και να συσσωρεύει σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά δεδομένα να παραμένουν αμετάβλητα. Όσο πάντως ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε στενό εύρος τιμών και πλησίον των 900 μονάδων, οι μακροχρόνιοι κινητοί μέσοι όροι συνεχίζουν να έχουν ανοδική φορά και διάθεση, ενώ στα θετικά της τάσης είναι το γεγονός ότι οι πωλητές αδυνατούν να «χτίσουν» στο πρόσφατο πτωτικό momentum, με τις κινήσεις τους να είναι αναιμικές.

Το διάγραμμα του Γενικού Δείκτη

Πιο τεχνικά, όσο ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης παραμένει στην πλαγιοανοδική του φορά, οι πρώτες αντιστάσεις είναι στις 913 και στις 950 μονάδες, αντίστοιχα. Οι πρώτες περιοχές στήριξης εντοπίζονται στις 903 μονάδες (εκθετικός κινητός μέσος όρος (ΚΜΟ) 30 ημερών), στις 895 μονάδες, στις 880 μονάδες και τέλος, στις 850 μονάδες, που εδράζει ο εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι πλησιέστερες στηρίξεις τοποθετούνται στις 2.186 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), στις 2.138 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και στις 2.046 μονάδες. Για τη σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας απαιτείται επαναφορά με κλείσιμο υψηλότερα των 2.230-2.240 μονάδων, με ενδιάμεση αντίσταση στις 2.216 μονάδες.

Το διάγραμμα του Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης

Ο δείκτης των τραπεζικών μετοχών όσο παραμένει σε επίπεδο κλεισίματος υψηλότερα των 574 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί η προσπάθειας κίνησής του προς τις επόμενες αντιστάσεις των 606 μονάδων (gap), 633-635 μονάδων και 655 μονάδων, αλλά η κίνηση θα απαιτήσει ιδιαίτερα αυξημένες συναλλαγές σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, οι επόμενες στηρίξεις στις 550-560 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών και 90 εβδομάδων), 543 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 90 ημερών) και τέλος, στις 519 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών).

Το διάγραμμα του Τραπεζικού Δείκτη

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v