Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για την ΔΠ της Belterra για τον ΟΛΘ

Συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο για την ΔΠ της Belterra για τον ΟΛΘ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 924η/27.7.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας BELTERRA INVESTMENTS LTD προς τους μετόχους της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 23.176.792 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v