Πώς είδε η Euroxx τα αποτελέσματα των τραπεζών

Τα δύο στοιχεία που στήριξαν την κερδοφορία των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων το δεύτερο τρίμηνο υπογραμμίζει η χρηματιστηριακή. Η εικόνα στο μέτωπο εσόδων, NPEs και προβλέψεων καθώς και βασικών εποπτικών κεφαλαίων.

Πώς είδε η Euroxx τα αποτελέσματα των τραπεζών

Η εντυπωσιακή παραγωγή προμηθειών και τα οφέλη από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ στήριξαν την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, υπογραμμίζει η Euroxx σε έκθεσή της για τον κλάδο.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο για όλες τις τράπεζες εκτός από την Alpha Bank (καθώς είχε εγγράψει το πρώτο τρίμηνο σημαντικό έκτακτο όφελος από το TLTRO), κυρίως λόγω υψηλότερων βασικών τραπεζικών εσόδων που στηρίχθηκαν στις υψηλότερες προμήθειες, τα οφέλη χρηματοδότησης από το πρόγραμμα TLTRO, αλλά και τη μείωση κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, που αντιστάθμισαν τα κόστη από την απομόχλευση και τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου.

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα Q2 των τραπεζών χαρακτηρίζονται από:

- Αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 0,1% - 11,3% για όλες τις ελληνικές τράπεζες, λόγω σημαντικού περιορισμού του κόστους καταθέσεων, της παραγωγής νέων δανείων καθώς και της αξιοποίησης των εργαλείων της ΕΚΤ LTRO και TLTRO. Παράλληλα, και οι τέσσερις τράπεζες εμφάνισαν αύξηση στα έσοδα από προμήθειες από 3,6% ως 33,2% λόγω της αυξημένης παραγωγής προμηθειών από κάρτες, bancassurance και διαχείριση διαθεσίμων.

- Αυξημένες εμφανίζονται και οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες για όλες τις τράπεζες εκτός της Εθνικής, όπου καταγράφεται μείωση 2,1% στο τρίμηνο.

- Τα βασικά τραπεζικά έσοδα προ προβλέψεων εμφανίζονται αυξημένα στο τρίμηνο από 4,2% ως 11,8% για όλες τις τράπεζες εκτός της Αlpha Bank, που καταγράφει μείωση 4,5%.

- Οι τάσεις στο μέτωπο των προβλέψεων για επισφάλειες είναι μεικτές, με μείωση για τη Eurobank και την Εθνική, ενώ οι προβλέψεις της Alpha και της Πειραιώς αυξήθηκαν λόγω των προβλέψεων για τα projects Galaxy και Vega/Phoenix/Sunrise I αντίστοιχα, ενώ το κόστος ρίσκου διαμορφώθηκε μεταξύ 0,9% και 1,1%.

- Καταγράφεται μείωση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων για όλες τις τράπεζες εκτός της Εθνικής ενώ καταγράφονται εισροές καταθέσεων 0,6 έως 1,4 δισ. ευρώ για όλες τις τράπεζες.

- Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκαν στο τρίμηνο για όλες τις τράπεζες λόγω αρνητικής ή οριακά θετικής σύστασης νέων NPLs, παρά τη λήξη της πλειοψηφίας των μορατόρια. Ο λόγος των στάσεων πληρωμών επί του συνόλου των δανείων που ήταν σε μορατόρια αναμένεται κάτω του 20%.

- Τέλος, οι δείκτες βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκαν μεταξύ 10,9% και 14,8% για όλες τις τράπεζες, ενώ σε βάση B3FL, ο δείκτης διαμορφώνεται μεταξύ 8,8% και 13,8%, πολύ πάνω από τις απαιτήσεις για το 2021.

Γιώργος Φλώκας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v