Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου μέσω Δημοπρασίας

Ζητείται ποσό 500 εκατ. ευρώ. Σκοπός της κίνησης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση.

ΟΔΔΗΧ: Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου μέσω Δημοπρασίας

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 θα διενεργηθεί έκτακτη Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 1,75%, λήξης 18 Ιουνίου 2032, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124038721.

Σκοπός της επανέκδοσης, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 500 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 11ης Ιουλίου 2022 και οι οποίες ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Η εν λόγω δημοπρασία δεν θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ. Για τα Ομόλογα δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v