Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚΤΕΡ: Διανέμει μεικτό μέρισμα 0,04 ευρώ, την 1η Αυγούστου η αποκοπή

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 2 Αυγούστου 2022 (record date).

ΕΚΤΕΡ: Διανέμει μεικτό μέρισμα 0,04 ευρώ, την 1η Αυγούστου η αποκοπή

Η εταιρεία «EΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουλίου 2022, το μέρισμα για τη χρήση 2021 ανέρχεται σε 0,04 ευρώ (μικτό μέρισμα) ανά μετοχή το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων, ήτοι 0,002€ ανά μετοχή.

Το ποσό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 148.992 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικό (μικτό μέρισμα) ποσού 0,0405368594€, ήτοι συνολικό καθαρό ποσό μερίσματος χρήσης 2021, 0,0385100164€ ανά μετοχή.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022. Κατά συνέπεια, από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2021 είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 2 Αυγούστου 2022 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως :

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα, τηλ.210-3259700).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v