Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Attica Bank και Byte

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Attica Bank και Byte

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 970η/17.11.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» για την εισαγωγή α) 271.448.946 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της και β) των ισάριθμων νέων μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v