Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Merit: Τι βλέπει για 4 Mid Caps

Σε αλλαγές στις τιμές-στόχους που έχει θέσει για τις μετοχές των Alapis, Κλουκίνας - Λάππας και Καλπίνης - Σίμος προχωρά με ξεχωριστές της εκθέσεις στις 14 και 16 Απριλίου η Merit ΑΧΕΠΕΥ, ενώ ξεκινά κάλυψη της Lamda.

Merit: Τι βλέπει για 4 Mid Caps
Σε αλλαγές στις τιμές-στόχους που έχει θέσει για τις μετοχές των Alapis, Κλουκίνας - Λάππας και Καλπίνης - Σίμος προχωρά με ξεχωριστές της εκθέσεις στις 14 και 16 Απριλίου η Merit ΑΧΕΠΕΥ, η οποία ξεκινά επίσης κάλυψη της Lamda Development.

Συγκεκριμένα, για την Alapis μειώνει την τιμή-στόχο στα 3,22 ευρώ ανά μετοχή, από 3,40 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση "buy".

Για τη συγκεκριμένη εταιρία η χρηματιστηριακή σημειώνει πως δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για συνέργιες μετά την ενοποίηση των τεσσάρων εταιριών (Veterin, Lamda Detergent, ΕΒΙΚ, Elpharma), ενώ εκτιμά πως η ανάπτυξη θα προέλθει από εξαγορές. Επίσης, θεωρεί δίκαια τα τιμήματα που δόθηκαν για την εξαγορά των εννέα εταιριών στην Ελλάδα που έχουν ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο του 2007.

Όσον αφορά στα μεγέθη της Alapis, η Merit αναμένει μέσο ετήσιο όριο αύξησης του κύκλου εργασιών κατά 30,5% το χρονικό διάστημα 2008 - 2012 και μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της τάξης του 28,15%.

Τα περιθώρια κέρδους θεωρείται ότι θα περιοριστούν από το 2010 και μετά καθώς θα έχει πραγματοποιηθεί η ενοποίηση και θα έχει ενταθεί ο ανταγωνισμός.

Στα 3 ευρώ ανά μετοχή από 3,35 ευρώ προηγουμένως μειώνεται η τιμή-στόχος για την Καλπίνης - Σίμος, που παραμένει "buy".

Για την εταιρία μεταξύ άλλων αναφέρεται πως ανακοίνωσε πολύ ισχυρά αποτελέσματα για τη χρήση του 2007, κυρίως λόγω της σημαντικής βελτίωσης του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ οι κίνδυνοι σχετίζονται με τη μεταβλητότητα και την κυκλικότητα της τιμής, αν και οι συγχωνεύσεις στον κλάδο διεθνώς αναμένεται να αμβλύνουν τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών.

Αντιθέτως, η χρηματιστηριακή αυξάνει την τιμή-στόχο για την Κλουκίνας - Λάππας στα 11,55 ευρώ ανά μετοχή, από 10,73 ευρώ προηγουμένως, με τη σύσταση να διατηρείται "buy".

Η Merit σημειώνει πως η Κλουκίνας - Λάππας δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: στις κατασκευές, στο λιανικό εμπόριο και στα ενεργειακά projects. Εκτιμά πως το κομμάτι των κατασκευών θα φέρει κύκλο εργασιών ύψους 35 εκατ. ευρώ κατά την τρέχουσα χρήση, ενώ προβλέπει μείωσή του στο 36,7% ως ποσοστού του συνολικού ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Η πτώση αυτή αναμένεται να γίνει ακόμα πιο έντονη μελλοντικά, υποχωρώντας στο 26,3% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2010.

Από τις δραστηριότητες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αναμένει κύκλο εργασιών που θα ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ μέχρι το 2010, ενώ, τέλος, από το κομμάτι της ενέργειας αναμένεται κύκλος εργασιών 400.000 ευρώ ετησίως από κάθε project που θα ξεκινά την εφαρμογή του.

Επίσης, με έκθεσή της στις 16/4, η Merit ξεκινάει κάλυψη της Lamda Development, θέτοντας την τιμή-στόχο στα 11,96 ευρώ ανά μετοχή, με σύσταση “accumulate”.

Στην ανάλυσή της η Merit συνυπολογίζει την πτωτική τάση στις αποδόσεις από τις ενοικιάσεις χώρων, αλλά και τα αυξανόμενα έσοδα από ενοικιάσεις για τη Lamda Development.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v