Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στους δείκτες του ΧΑ

Συνέπεια της μεταφοράς από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 των μετοχών της εταιρίας Σπύρου στην κατηγορία Επιτήρησης, οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους συμμετέχουν.

Αλλαγές στους δείκτες του ΧΑ
Συνέπεια της μεταφοράς από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2008 των μετοχών της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»στην κατηγορία Επιτήρησης, οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους συμμετέχουν.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:

• FTSE/X.A. SmallCap 80
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρίας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.» με στάθμιση 20%.

• FTSE/X.A. 140
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρίας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.» με στάθμιση 20%.

• FTSE/Χ.Α. Χημικά
Οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές άλλης εταιρίας.

• FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά
Οι μετοχές της εταιρίας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.» εισέρχονται στη σύνθεση του Δείκτη με στάθμιση 20% συνέπεια της συμμετοχής τους στη σύνθεση του δείκτη FTSE/X.A. 140.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v