Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: 16 small caps με ελκυστικότατα P/E

Τα κέρδη τους στο πρώτο φετινό εξάμηνο προδιαθέτουν για σαφώς μονοψήφιο δείκτη P/E και πιθανολογούν τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών. Κατά πόσο όμως τα φαινόμενα απατούν; Η περίπτωση 16 εισηγμένων.

  • του Στέφανου Κοτζαμάνη
ΧΑ: 16 small caps με ελκυστικότατα P/E
* Ο πίνακας με τις επιδόσεις εξαμήνου, τις κεφαλαιοποιήσεις και τα Ρ/Ε 22 εισηγμένων δημοσιεύονται στη διπλανή στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".  

Τα κέρδη τους στο πρώτο φετινό εξάμηνο προδιαθέτουν για σαφώς μονοψήφιο δείκτη P/E και πιθανολογούν τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών. Κατά πόσο όμως τα φαινόμενα απατούν; Η περίπτωση 16 εισηγμένων της Σοφοκλέους.

Συνήθως, τα «φώτα της δημοσιότητας» πέφτουν στις οικονομικές επιδόσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, παρά το γεγονός ότι συχνά στη μεσαία και στη χαμηλή κεφαλαιοποίηση υπάρχουν πολλές σοβαρές εταιρίες, οι μετοχές των οποίων ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικές αποδόσεις σε όσους τις εμπιστευθούν.

Στον παρατιθέμενο πίνακα λοιπόν παρουσιάζουμε 22 εταιρίες που συνδυάζουν:

Πρώτον, βελτίωση κερδών στο πρώτο εξάμηνο, ή έστω διατήρησή τους στα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα.

Δεύτερον, με βάση τα καθαρά κέρδη του α’ εξαμήνου, δείκτη P/E που υπολείπεται του 20 (με την «πρόχειρη» προϋπόθεση δηλαδή ότι τα κέρδη του β’ εξαμήνου θα είναι ίσα με αυτά του πρώτου, τότε το P/E του έτους θα είναι μονοψήφιο).

Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι μεταξύ των εταιριών ενδεχομένως να «κρύβονται» μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Ίσως όμως, σε πολλές αυτές οι δείκτες να λένε τη «μισή αλήθεια» και τελικά να μην είναι υποτιμημένες, ή έστω να μην είναι τόσο υποτιμημένες όσο φαίνονται.

Σε 16 τέτοιους «γρίφους» θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω.

Αφοί Κορδέλλου, ΣΙΔΜΑ, Έλαστρον: Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της επεξεργασίας σιδήρου και κατά το πρώτο εξάμηνο σημείωσαν πολύ υψηλές κερδοφορίες εξ’ αιτίας της μεγάλης ανόδου που σημείωσε η τιμή της πρώτης ύλης (χάλυβας): +77,4% για την Αφοί Κορδέλλου, +83,4% για τη ΣΙΔΜΑ, +35,5% για την Έλαστρον (Καλπίνης).

Με βάση μόνο την κερδοφορία του α’ εξαμήνου, οι παραπάνω μετοχές διαπραγματεύονται με ένα P/E μεταξύ του 4,6 και του 6,2, όταν μάλιστα το φετινό δεύτερο εξάμηνο θα συγκριθεί με το ζημιογόνο αντίστοιχο περυσινό.

Οι δείκτες δείχνουν ότι πρόκειται για μετοχές που διαπραγματεύονται «τσάμπα», ωστόσο μεγάλο ποσοστό των αποτελεσμάτων τους προέρχεται από «κέρδη αποθεμάτων», που μπορεί να γυρίσουν σε ζημιές στο μέλλον, στην ενδεχόμενη περίπτωση που παρατηρηθεί μια σημαντική διόρθωση στην τρέχουσα τιμή του μετάλλου.

Τζιρακιάν: Άλλη μια εταιρία τα αποτελέσματα της οποίας επηρεάστηκαν από την πορεία της τιμής χάλυβα, με το περιθώριο κέρδους να διευρύνεται σημαντικά, καθώς υπήρχαν μεγάλα αποθέματα. Η εισηγμένη δεν μετακύλυσε σε μεγάλο βαθμό στους πελάτες της το αυξημένο κόστος της πρώτης ύλης, πράγμα όμως που θα πράξει στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς τα φτηνά αποθέματα έχουν τελειώσει.

Συνολικότερα, δύσκολα μπορεί κάποιος να προβλέψει με ασφάλεια το αποτέλεσμα του β’ εξαμήνου, με τη διοίκηση της Τζιρακιάν να μην επιθυμεί μια νέα άνοδο στην τιμή του μετάλλου.

FG Europe: Εντυπωσιακά τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου (+78,6%) Θα ήταν βέβαια επιπόλαιο να εκτιμήσει κάποιος ότι τα κέρδη του έτους θα μπορούσαν να προκύψουν αν διπλασιάζαμε την εξαμηνιαία επίδοση, ενώ παράγοντες του κλάδου φοβούνται ότι η κατάσταση στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών θα επιδεινωθεί στο δεύτερο μισό του έτους.

Ωστόσο τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου οδηγούν από μόνα τους σε μονοψήφιο P/E. Πολύ υψηλή και η μερισματική απόδοση του τίτλου. Να επισημανθεί η πρόσφατη πρόσληψη ειδικού διαπραγματευτή στη μετοχή.

Nexans: Η άνοδος των πωλήσεων και κυρίως η στροφή προς πελάτες υψηλότερου περιθωρίου κέρδους οδήγησαν σε έκρηξη κερδοφορίας. Μόνο με βάση τα κέρδη του α’ εξαμήνου, το P/E διαμορφώνεται σε μονοψήφιο επίπεδο και αυτό, όταν την επόμενη τετραετία αναμένεται αύξηση της ζήτησης στα καλώδια υψηλής προστιθέμενης αξίας σε διεθνές επίπεδο.

Βογιατζόγλου Systems: Η εκτίναξη των κερδών του πρώτου εξαμήνου οφείλεται στη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών (από τα 16,2 στα 20,1 εκατ. ευρώ), στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων και στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών.

Ο δείκτης P/E αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα του 10, αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση της διοίκησης ότι αναμένει το ίδιο ικανοποιητικά αποτελέσματα και στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης.

Σφακιάνακης: Η αγορά ανέμενε λόγω της συγκυρίας (οικονομική συγκυρία, απεργίες στα λιμάνια, άνοδος επιτοκίων σε έναν όμιλο με υψηλά δάνεια) σαφή υποχώρηση κερδών, η οποία ωστόσο δεν ήρθε κατά το πρώτο μισό του έτους.

Στα αυτοκίνητα αύξησε τις πωλήσεις των Suzuki κατά 2,1% παρά την γενικότερη υποχώρηση της αγοράς κατά 0,3% (συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων). Πολύ καλά πήγαν και οι πωλήσεις μοτοσικλετών, που διεύρυναν το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα διευρύνθηκαν τα σημεία πωλήσεων του Ομίλου.

Η διοίκηση αισιοδοξεί ότι τα ανοδικά νούμερα των προβλέψεων του business plan θα πιαστούν, με δεδομένη και την προσθήκη στα αποτελέσματα και της εξαγορασθείσας από τον Ιούλιο, Ergotrak.

Dionic: Σε μια δύσκολη αγορά, τα κέρδη της εισηγμένης διατηρήθηκαν σταθερά στο πρώτο εξάμηνο. Η μετοχή διαπραγματεύεται με ελκυστικό πολλαπλασιαστή κερδών και το θετικό είναι ότι η εταιρία δραστηριοποιείται σε πολλούς κλάδους, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά ευέλικτη στη διαχείριση αρνητικών συγκυριών στην οικονομία.

Ικτίνος: Αυξημένες εξαγωγές και πωλήσεις, με την εισηγμένη να αισιοδοξεί για καλύτερη πορεία λόγω και των δραστηριοτήτων της στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Κατέχει ποσοστό και σε μεγάλη έκταση στην Κρήτη που βαίνει προς αξιοποίηση.

Profile: Ελκυστικός δείκτης P/E, ιδίως αν συνεκτιμηθεί το πολύ σημαντικό growth κερδών που προβλέπει η εισηγμένη στο τριετές business plan της.

Βιοκαρπέτ: Σημείωσε αύξηση κερδών κατά 57% παρά την υποχώρηση της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας, μέσω επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε νέες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αλλά και εξ’ αιτίας των αυξημένων πωλήσεων στη ΝΑ Ευρώπη.

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα καλό δεύτερο εξάμηνο στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου, ενώ η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα (ταπητουργία) παρουσιάζει θετική εποχικότητα κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Ακρίτας: H εταιρία εμφάνισε στο α’ εξάμηνο σταθερό κύκλο εργασιών (πτώση σε όγκο γύρω στο 3,5%) ελαφρά πτωτικό EBITDA και κέρδη 1,14 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,92 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Η τόσο έντονη βελτίωση οφείλεται στο γεγονός ότι πέρυσι δεν επαναλήφθηκε η ζημιά ύψους 8,7 εκατ. λόγω του «κλεισίματος» της υπόθεσης με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Για το δεύτερο φετινό εξάμηνο δεν αναμένεται κάποια αρνητική έκπληξη. Αντίθετα, θα προστεθεί η νέα μονάδα παραγωγής postforming και η μονάδα παραγωγής της μητρικής εταιρίας δουλεύει στο βέλτιστο βαθμό (πλήρης παραγωγική δυναμικότητα).

Byte: Μπορεί ο ρυθμός αύξησης των κερδών κατά το πρώτο εξάμηνο να μην εντυπωσίασε (+3,3%), ωστόσο στην εταιρία επιμένουν για διψήφιο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης μέσα στην επόμενη τριετία. Η μικρή εξάρτηση από δουλειές του δημοσίου προσφέρει χαμηλή κυκλικότητα εργασιών.

MLS: Τα αποτελέσματα της εταιρίας είχαν «καθίσει» κατά την περίοδο 2004-2007, λόγω της υποδομής που έδωσε στις συσκευές πλοήγησης και της σημαντικής χρονικής υστέρησης που παρατηρείται από την αρχή της έρευνας μέχρι την εκμετάλλευση του τελικού προϊόντος.

Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 80% και όλα δείχνουν ότι και το δεύτερο εξάμηνο θα κλείσει με σαφώς ικανοποιητική κερδοφορία. Τα στελέχη της εταιρίας μιλούν για συνέχιση του growth και για τις επόμενες χρήσεις.

Mevaco: «Νοικοκυρεμένη» εταιρία και μετοχή με ικανοποιητική μερισματική απόδοση (14 λεπτά διένειμε πέρυσι). Το πρώτο εξάμηνο σημείωσε αύξηση κερδών 6% και ότι οι προοπτικές της εισηγμένης κατά την επόμενη διετία δείχνουν να είναι ανοδικές. Υλοποιούνται επενδύσεις με στόχο την είσοδο σε νέα υποσχόμενα προϊόντα στον κλάδο της ενέργειας.

* Ο πίνακας με τις επιδόσεις εξαμήνου, τις κεφαλαιοποιήσεις και τα Ρ/Ε 22 εισηγμένων δημοσιεύονται στη διπλανή στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v