Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2008. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2008.

Ειδικότερα, στο 4,677% από 5,019% κατήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Morgan Stanley, μέσω των εταιριών Morgan Stanley & Co International Ltd και Morgan Stanley & Co Incorporated New York, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου, έπειτα από συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 10/9/2008.

Επίσης, στο 35,020% από 38,534% προηγουμένως μειώθηκε στις 16/9/2008 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς στην Πειραιώς ΑΕΕΑΠ. Εξ αυτού, το 33,80% το κατέχει άμεσα και το υπόλοιπο 1,22% έμμεσα. Την ίδια ημερομηνία, η συμμετοχή της Dimand Α.Ε. Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακίνητων και Κατασκευών, Υπηρεσιών και Συμμετοχών διαμορφώθηκε στο 5,001%.

Ακόμη, στο 75,29% από 74,87% αυξήθηκε στις 19/9/2008 το ποσοστό της Iberdrola Renovables, θυγατρική της Iberdrola, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ρόκας, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει από την 1η/7/2008 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 23/7/2008 γνωστοποίηση της εισηγμένης εταιρίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3556/2007, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι υφίσταται σύμβαση ανταλλαγής (swap) με ημερομηνία λήξης 7/10/2008 για 1.000.945 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,87%, με αποτέλεσμα το σύνολο δικαιωμάτων ψήφου της Iberdrola S.A. την 21/07/2008 να ανέρχεται σε 15.948.101, ήτοι ποσοστό 77,63% (τελευταία ενημέρωση σχετικά με το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Iberdrola S.A.).

Επιπλέον, στο 21,24% από 21,23% προηγουμένως ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννη Καντώνια στο μετοχικό κεφάλαιο της Βιοκαρπέτ, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 19/9/2008.

Εν τω μεταξύ, στο 25,760% από 24,190% αυξήθηκε το ποσοστό που κατέχει η Πήγασος Εκδοτική στο μετοχικό κεφάλαιο της Τηλέτυπος, έπειτα από συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 17/9/2008.

Επίσης, στο 5,003% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Γιώργου Πολίτη στο μετοχικό κεφάλαιο της Euroxx Χρηματιστηριακή, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 19/9/2008.

Τέλος, κατόπιν εισαγωγής των μετοχών της Performance Technologies, συμφερόντων του κ. Δημήτριου Παπαντωνίου, στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου στις 17/9/2008, το ποσοστό του κ. Παπαντωνίου διαμορφώθηκε στο 22,787%, η συμμετοχή της εταιρίας Duratech Corporation στο 20,777%, το ποσοστό του κ. Χρήστου Σκλαβούνη ανήλθε στο 12,373%, η συμμετοχή της Zaitech Fund ΑΚΕΣ στο 10,053% και το ποσοστό του κ. Ανδρέα Τσαγκάρη στο 9,657%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v