Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Βογιατζόγλου στη θέση της Kego στους Δείκτες

Η Βογιατζόγλου θα αντικαταστήσει από 3/11/08 τη Kego σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α, σε συνέχεια της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας Kego από την Νηρεύς και διαγραφής της πρώτης από την αγορά μετοχών του Χ.Α.

Η Βογιατζόγλου στη θέση της Kego στους Δείκτες
Η Βογιατζόγλου θα αντικαταστήσει τη Kego σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α, σε συνέχεια της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας Kego από την Νηρεύς και διαγραφής της πρώτης από την αγορά μετοχών του Χ.Α.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου 2008.

Αναλυτικότερα:

*  FTSE/X.A. SmallCap 80
Οι μετοχές της εταιρίας «KEGO Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρίας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» με στάθμιση 20%. 

*  FTSE/X.A. 140
Οι μετοχές της εταιρίας «KEGO Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρίας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» με στάθμιση 20%. 

*  FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά
Οι μετοχές της εταιρίας «KEGO Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς την αντικατάσταση τους από τις μετοχές άλλης εταιρίας. 

*  FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
Οι μετοχές της εταιρίας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» εισέρχονται στη σύνθεση του Δείκτη με στάθμιση 20% συνέπεια της συμμετοχής τους στη σύνθεση του δείκτη FTSE/X.A. 140.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v