Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8+1 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση οκτώ εταιριών στο ΧΑ και την έναρξη διαπραγμάτευσης μιας στην ΕΝ.Α περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8+1 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση οκτώ εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2009.

Ειδικότερα, το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Δημητριάδη στην Intralot μειώθηκε στο 8,952% από 12,9% κατόπιν πώλησης μετοχών στις 4/2/09.

Επίσης, στη Μηχανική, με αγορά μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 2/2/09 το ποσοστό του κ. Πρόδρομου Εμφιετζόγλου διαμορφώθηκε στο 23,740% από 20,730%.

Εν τω μεταξύ η συμμετοχή της Βιοχάλκο στη Σιδενόρ αυξήθηκε σε 66,180% από 63,150%, κατόπιν αγοράς μετοχών στις 6/2/09. Σημειώνεται πως στο ανωτέρω ποσοστό της Βιοχάλκο, ήτοι 66,18%, συμπεριλαμβάνεται έμμεση συμμετοχή μέσω των θυγατρικών της Alcomet ήτοι 2,51%, και Διατούρ ήτοι 2,84%.

Ακόμη, το ποσοστό του κ. Σάββα Χατζηϊωάννου στη Sprider ανήλθε σε 10,219% από 9,995% μετά από αγορά μετοχών στις 2/2/09.

Επίσης, στην Καραμολέγκος, στις 29/1/09, το ποσοστό του κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκου ανήλθε σε 4,11% από 14,370%, ενώ αυτό της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε σε 33,290% από 23,03%. Τα εν λόγω ποσοστά προέκυψαν λόγω σύστασης ενεχύρου από τον κ.Ε .Καραμολέγκου στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επιπλέον, το ποσοστό της κ. Σουλτάνας-Αλεξάνδρας Παππά στην ΕΚΤΕΡ διαμορφώθηκε στο 5,790% από 0,79% μετά από συναλλαγές που έλαβαν χώρα στις 23/1/09.

Ακόμη, στη Γρηγόρης το ποσοστό της Prime Κέφαλος ανήλθε στο 95,620% από 95,010% κατόπιν αγοράς μετοχών στις 6/2/09.

Σημειώνεται ότι η Prime Κέφαλος έχει υποβάλει από τις 22/12/2008 υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Γρηγόρης. Η Prime Κέφαλος ελέγχεται από τους Βλάση Γεωργάτο και Άρτεμις Γεωργάτου, κατά τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν ή ελέγχουν οι παραπάνω στην εταιρία ανερχόταν στις 6/2/2009 στο 95,62% (ήτοι κ.κ. Βλάσης Γεωργάτος, Άρτεμις Γεωργάτου, Ασανία Γεωργάτου και η Prime Κέφαλος, με ποσοστά 26,29%, 18,44%, 2,26% και 48,63% των δικαιωμάτων ψήφου, αντίστοιχα).

Στην Προοδευτική το ποσοστό του κ. Σπυρίδωνα Κούτλα διαμορφώθηκε στο 9,920% από 10,724% μετά από πώληση μετοχών στις 5/2/09.

Τέλος, θα ξεκινήσει στις 10/2/09 η διαπραγμάτευση της Κρητών Άρτος στην Εναλλακτική Αγορά με την Επενδυτική Τράπεζα Κρήτης να συμμετέχει σε ποσοστό 74,030% και τον κ. Ταμπατζή Γεώργιο με ποσοστό 11,18%.

*Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 09/02/09 επισυνάπτεται στη διπλανή στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v