Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σοφοκλέους: "Πατάει" γκάζι η περιφέρεια

Τι προκύπτει από τη σύγκριση των τρεχουσών τιμών με τους ΚΜΟ των 200 ημερών για τις εταιρίες χαμηλής κεφαλαιοποίησης - Αναλυτικός πίνακας με δείκτες P/E και P/BV για τις μετοχές του "ογδοντάρη".

Σοφοκλέους: Πατάει γκάζι η περιφέρεια
** Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τους ΚΜΟ 200, τα Ρ/Ε και τα P/BV των μετοχών του S.C. 80 στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 
 
Τι προκύπτει από τη σύγκριση των τρεχουσών τιμών με τους Κινητούς Μέσους Όρους των 200 ημερών για τις εταιρίες χαμηλής κεφαλαιοποίησης - Αναλυτικός πίνακας με τους δείκτες P/E και P/BV για τις μετοχές του "ογδοντάρη".

Θετικές ενδείξεις για την τόνωση του ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Σοφοκλέους προκύπτουν από το γεγονός ότι στην πλειονότητα των τίτλων του δείκτη FTSE Small Cap-80 (66 από τους 80) οι τρέχουσες αποτιμήσεις βρίσκονται πάνω από τον Κινητό Μέσο Όρο των τελευταίων 200 ημερών, με βάση το κλείσιμο της 29ης Ιουλίου 2009.

Το θετικό αυτό τεχνικό σήμερα έρχεται ύστερα από μια σαφή υποαπόδοση της χαμηλής κεφαλαιοποίησης σε σύγκριση με την υψηλή και τη μεσαία από τον Μάρτιο του 2009, όταν ξεκίνησε η πορεία ανάκαμψης του Γενικού Δείκτη.

Η διάσπαση του ΚΜΟ των 200 ημερών αποτελεί ένα από τα πιο "λαϊκά" τεχνικά σήματα που προσπαθούν να προβλέψουν τη μεσοπρόθεσμη τάση μιας μετοχής, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για τον συγκεκριμένο δείκτη, ιδίως όταν εφαρμόζεται σε μετοχές με χαμηλή διασπορά και με περιορισμένη εμπορευσιμότητα.

Σύμφωνα με τον παρατιθέμενο πίνακα της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, μόνο στις 14 από τις 80 μετοχές του δείκτη χαμηλής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., οι τρέχουσες τιμές βρίσκονται κάτω από τον ΚΜΟ των 200 ημερών (ΑΤΕ Ασφαλιστική, Alter, Βάρδας, Pasal Development, Alpha Γκρίσιν, ΒΙΟΤΕΡ, Βιοκαρπέτ, Fashion Box, Τράπεζα Αττικής, Byte, Βογιατζόγλου κ.ά.)

Θεωρητικά αυτό σημαίνει τεχνική αδυναμία των συγκεκριμένων μετοχών, ωστόσο δεν είναι λίγοι που υποστηρίζουν ότι τέτοιες μετοχές συγκαταλέγονται σε εκείνες που δεν συμμετείχαν στο πάρτι της ανόδου των τελευταίων μηνών, άρα ενδεχομένως να αξίζουν την προσοχή των επενδυτών για τον συγκεκριμένο λόγο.

Στα small caps που οι τρέχουσες τιμές υπερβαίνουν τον ΚΜΟ 200 με σχετικά μικρό ποσοστό συγκαταλέγονται οι τίτλοι των εταιριών Ridenco, Alco Hellas, Inform Λύκος, EBZ, Αφοί Κορδέλλου, Μουζάκης, Ευρωσύμβουλοι, Yalco κ.ά.

Αντίθετα, στις μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης, όπου οι τιμές τους υπερβαίνουν κατά πολύ τον ΚΜΟ 200 συγκαταλέγονται οι Δρομέας (+66,75%), Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες (+61,76%), Creta Farm (+55,87%), Revoil (+54,67%), MLS (+50,5%), Χαλκόρ, Παρνασσός, Dionic, Intrakat, Κλουκίνας-Λάππας, Proton Bank, Lavipharm, Sprider, Sciens, Χαϊδεμένος, SingularLogic κ.ά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότερες από τις εταιρίες του δείκτη χαμηλής κεφαλαιοποίησης είναι διαπραγματεύσιμες κάτω από τη λογιστική τους αξία και μάλιστα δεν είναι καθόλου λίγες που το συγκεκριμένο discount υπερβαίνει το 60%. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένα small caps με χαμηλό δείκτη P/BV, όπως η Pasal Development (0,28), Alter (0,33), Βιοκαρπέτ (0,25), εβζ (0,25), Αλουμύλ (0,23), Έδραση (0,24), Έλαστρον (0,32), ΕΤΕΜ και Νηρέας με 0,33, Ιχθυοτροφεία Σελόντα (0,34), Proton Bank (0,35) κ.ά.

Δεν είναι λίγες επίσης οι μετοχές της χαμηλής κεφαλαιοποίησης που είναι διαπραγματεύσιμες με μονοψήφιους δείκτες P/E με βάση βέβαια τα ιστορικά κέρδη του 2008. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις των εισηγμένων Κλουκίνας-Λάππας, Χαϊδεμένος, AS Company, Autohellas, ΕΛΓΕΚΑ, Έλτον Χημικά, Newsphone, Moda Bagno, Βογιατζόγλου Systems, Centric, Ευρωσύμβουλοι κ.ά. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ενδέχεται τα φετινά κέρδη κάποιων από τις εταιρίες αυτές να επηρεαστούν πτωτικά λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης.

** Δείτε τον αναλυτικό πίνακα με τους ΚΜΟ 200, τα Ρ/Ε και τα P/BV των μετοχών του S.C. 80 στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v