Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 17 Αυγούστου 2009.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 17 Αυγούστου 2009.

Στην Eurobank Ergasias, το ποσοστό του EFG Consolidated Holdings, στις 6/8, αυξήθηκε στο 42,93% από 41,8%. Σημειώνεται πως από 6/8/2009, μητρική της τράπεζας κατέστη η Private Financial Holdings Limited, λόγω αναδιάρθρωσης του ομίλου, η οποία κατέχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 44,11% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, μέσω των κατά 100% ελεγχόμενων εταιρειών: EFG Consolidated Holdings S.A. ποσοστό 42,93% και GPS Growth Equities S.A. ποσοστό 1,18%.

Στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, ο Ηλίας Αργύρης μείωσε τη συμμετοχή του κάτω του 5% στις 10/8 από 5,01% προηγουμένως.

Επιπλέον στη Singularlogic το ποσοστό της MIG αυξήθηκε στις 14/8, στο 84,11% έναντι 80,11%. Το ανωτέρω ποσοστό, η εταιρεία το κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης επιχείρησης MIG Tecnnology Holding.

**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 17/8/2009 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v