Εισηγμένες: "Νικητές" και "ναυάγια" του εξαμήνου

Ποιες εταιρίες κάθε κλάδου κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2009 και ποιες αποτέλεσαν τους "αδύναμους κρίκους" απέναντι στη κρίση που μαστίζει την οικονομία.

Εισηγμένες:
Ποιες εταιρίες κάθε κλάδου κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις στο πρώτο μισό του 2009 και ποιες αποτέλεσαν τους "αδύναμους κρίκους" απέναντι στη κρίση που μαστίζει την οικονομία.

Τα αποτελέσματα του πρώτου φετινού εξαμήνου αποτελούν αναμφίβολα το πρώτο ουσιαστικό crash test για το κατά πόσον οι εισηγμένες εταιρίες της Σοφοκλέους πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Υπό αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον η εξέταση των καλύτερων και των χειρότερων επιδόσεων κάθε κλάδου, με επικέντρωση όμως όχι στα blue chips και σε ορισμένες άλλες εταιρίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της χρηματιστηριακής αγοράς αλλά στα λεγόμενα μεσαία και χαμηλά χαρτιά του Χ.Α., που εν πολλοίς βρίσκονται "εκτός μόδας" τη τελευταία διετία.


Κατασκευές: Η συγκυρία για τις μικρομεσαίες εταιρίες του κλάδου κάθε άλλο παρά ευνοϊκή ήταν στο πρώτο μισό του 2009: έλλειψη έργων, "σκοτωμένα" περιθώρια κέρδους, καθυστερήσεις του Δημοσίου στις πληρωμές, πάγωμα χρηματοδότησης αρκετών έργων από τις τράπεζες κ.λπ.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες αρκετά ικανοποιητική ήταν η πορεία της Intrakat, που αύξησε τον κύκλο εργασιών και τα καθαρά κέρδη (από 1,3 εκατ. σε1,83 εκατ.), όταν η ΒΙΟΤΕΡ έκλεισε με ζημίες 2 εκατ. και ο Μοχλός με κέρδη 1 εκατ. ευρώ (έναντι 3,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008).

Σε σαφώς δυσκολότερη θέση η Έδραση η οποία υποχρεώθηκε σε πτώση εσόδων μεγαλύτερη του 50% (από τα 54,1 στα 24 εκατ. ευρώ) και σε ζημίες 19 εκατ. ευρώ! Η εισηγμένη διαπραγματεύεται με τις τράπεζες για τη ρύθμιση των δανείων της (ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) με όπλα της το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεών της, την ακίνητη περιουσία της και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της.

Πληροφορική: Η οικονομική κρίση δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει και τον κλάδο της πληροφορικής, καθώς από τη μία πλευρά πολλές επιχειρήσεις ανέστειλαν τα προγράμματα εκσυγχρονισμού τους και από την άλλη τα δημόσια έργα παρουσιάζουν "κοιλιά", μέχρις ότου ξεκινήσουν οι αναθέσεις των πρώτων projects του ΕΣΠΑ (Δ΄ ΚΠΣ).

Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν αρκετές εισηγμένες του κλάδου που εμφάνισαν στο πρώτο εξάμηνο αυξημένα κέρδη (SingularLogic, MLS, Epsilon Net, Entersoft κ.ά.) ή έστω κατάφεραν να διατηρήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι των κερδών τους (π.χ. Space Hellas).

Αναμφίβολα, ο μεγάλος χαμένος του κλάδου είναι η Altec (ζημίες 3,48 εκατ. ευρώ) που περνά στα χέρια των τραπεζών, διασπάται σε δύο κομμάτια και θα επιδιωχθεί η διάσωσή της πιθανότατα μέσω πώλησης ή προσέλκυσης στρατηγικών εταίρων σε κάθε έναν εξ αυτών. Αξιοσημείωτο επίσης και το -88% στα καθαρά κέρδη της Inform Λύκος (από 4,36 στις 518 χιλ. ευρώ).

Ένδυση: Η πτώση της ζήτησης φαίνεται να ξεπέρασε το 10%, ενώ παρατηρήθηκε και μείωση των τιμών πώλησης και στροφή των καταναλωτών προς τα φθηνότερα προϊόντα.
 
Η Sprider ξεχώρισε για τις οικονομικές της επιδόσεις, καθώς αύξησε τα καθαρά της κέρδη κατά 16,8%, από τα 4,6 στα 5,44 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η άνοδος των πωλήσεων προήλθε από τα νέα καταστήματα, αφού οι like for like πωλήσεις ήταν πτωτικές. Και επίσης, μέρος της αύξησης των κερδών οφείλεται σε θετικές συναλλαγματικές διαφορές.

Η Μινέρβα κράτησε γερά τις επιδόσεις της (+2,6%) για μία ακόμη φορά, ενώ η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων μπορεί μεν να διατήρησε το ύψος των κερδών της λόγω της επέκτασής της στη λιανική, ωστόσο μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας προέκυψε σημαντική υποχώρηση.

Σε ζημίες υποχρεώθηκαν η Δούρος (-810 χιλ. από -324) και η Ridenco (-3,298 εκατ. έναντι +175 χιλ.). Η τελευταία, εκτός από την κρίση στην εγχώρια αγορά, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τις αντίξοες συνθήκες στις αγορές της Ιταλίας και της ΝΑ. Ευρώπης. Μετά τις ζημίες-ρεκόρ για τη μέχρι πρότινος κερδοφόρο εταιρία, μέσω αναδιαρθρώσεων ελπίζει να επιστρέψει σε κέρδη από το 2010.

Χονδρικό εμπόριο: Ο κλάδος είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο την πτωτική ζήτηση των τελικών καταναλωτών αλλά και την πολιτική μείωσης των αποθεμάτων από τους πελάτες τους. Παρ' όλα αυτά, αρκετές εισηγμένες κατάφεραν είτε να αυξήσουν την κερδοφορία τους είτε να προσεγγίσουν τα περυσινά τους επίπεδα (π.χ. Rilken, Έλτον Χημικά, Medicon, AS Company, Στ. Κανάκης).

Μεταξύ των εταιριών του κλάδου που υποχρεώθηκαν σε σημαντικές υποχωρήσεις στα αποτελέσματά τους συγκαταλέγονται η Vell (από -440 χιλ. στο -1,89 εκατ. λόγω της κρίσης στις ηλεκτρικές συσκευές), η Druckfarben (από +398 χιλ. σε -814 χιλ. και πτώση των ιδίων κεφαλαίων κατά 3,05 εκατ. ευρώ εξαιτίας της δραστηριοποίησης σε κλάδους που πλήττονται έντονα από την κρίση, όπως η οικοδομή και τα media).

Λιανικό εμπόριο: Άλλος ένας κλάδος που επηρεάστηκε σημαντικά από την κρίση, πλην όμως δεν έλειψαν οι επιχειρήσεις που κατάφεραν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την κερδοφορία τους (π.χ. Moda Bagno +29%, στο 1,4 εκατ., ΚΑΕ +4% στα 17,5 εκατ. ευρώ).

Οι μεγαλύτερες απώλειες ήρθαν για τις αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών (Ηλεκτρονική Αθηνών και Εικόνα Ήχος) καθώς για τα super market Atlantic. Στην τελευταία, παρά τη σχετικά καλή άμυνα σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών (-7,7%), οι επιπτώσεις της κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα ήταν έντονες, καθώς το EBITDA υποχώρησε περισσότερο από 50% (3,17 έναντι 7,6 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη από +1,2 εκατ. μετατράπηκαν σε ζημίες ύψους 1,86 εκατ. ευρώ.

Η εισηγμένη απαντά στην κρίση μέσα από αναμόρφωση του δικτύου, με απομάκρυνση πελατών χονδρικής που δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους και με επιθετική πολιτική marketing.

Μέταλλα: Είναι ο κλάδος που επλήγη όσο κανείς άλλος από την οικονομική συγκυρία, καθώς δεν κλήθηκε μόνο να αντιμετωπίσει την πτωτική ζήτηση από οικοδομή και βιομηχανία, αλλά επίσης: α) την έντονη υποχώρηση των τιμών του χάλυβα, του αλουμινίου και άλλων commodities και β) την αστάθεια των οικονομιών στη ΝΑ. Ευρώπη.

Δεν είναι τυχαίες οι σημαντικές ζημίες που σημειώθηκαν σε όλες τις εταιρίες επεξεργασίας χάλυβα (Σιδενόρ, ΣΙΔΜΑ, Μπήτρος, Έλαστρον, Αφοί Κορδέλλου), σε όλες τις εταιρίες διέλασης αλουμινίου (Αλουμύλ, ΕΤΕΜ, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, Alco Hellas), σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής καλωδίων (Ελληνικά Καλώδια, Nexans Hellas) κ.λπ.

Η μόνη εισηγμένη που σημείωσε σημαντικά κέρδη ήταν τα Σωληνουργεία Κορίνθου, λόγω του υπάρχοντος ανεκτέλεστου υπόλοιπου έργων που είχαν εξασφαλίσει πριν από την κατακρήμνιση της τιμής του πετρελαίου. Η εισηγμένη αύξησε στο πρώτο εξάμηνο τις πωλήσεις της κατά 42,5% και τα κέρδη της 75,6% (στα 12,6 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τη Euroxx Χρηματιστηριακή, τα καθαρά κέρδη το 2009 αναμένονται γύρω στα 21,4 εκατ. (8,9 εκατ. το 2008), πλην όμως για το 2010 οι εκτιμήσεις είναι πτωτικές λόγω του χαμηλού ανεκτέλεστου υπόλοιπου συμβάσεων.

Τρόφιμα: Αν και ο κλάδος των τροφίμων φημίζεται για τα αμυντικά του χαρακτηριστικά, δεν ήταν λίγες οι εισηγμένες που εμφάνισαν σαφώς μειωμένη κερδοφορία.

Θετική εντύπωση προκάλεσαν στην αγορά κυρίως οι επιδόσεις της Κρι Κρι (διατήρηση των καθαρών κερδών στο επίπεδο των 4 εκατ. ευρώ), που συνδυάστηκαν με πολύ υψηλή ρευστότητα και επέκταση δικτύου.

Στις επιχειρήσεις με τα πλέον αδύναμα αποτελέσματα συγκαταλέγεται και η Nutriart (ζημίες -2,4 εκατ. ευρώ από -0,5 εκατ., συχνές αλλαγές management, μεγάλος δανεισμός που απαιτεί ρύθμιση πέρα από την ΑΜΚ).

Μεγάλες επίσης είναι οι ζημίες των εταιριών Νίκας (από -0,1 σε 1,98 εκατ. ευρώ) και Cardico (από +0,2 σε -2εκατ., λόγω της τιμής της αμυγδαλόψυχας και εισηγμένη εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για πώληση του ακινήτου της στον Βοτανικό).

Εταιρίες διαφόρων κλάδων

Autohellas: Μεγάλη άνοδος κερδών στο πρώτο εξάμηνο (από 2,4 εκατ. στα 6,9 εκατ.) που οφείλεται κυρίως στην είσπραξη μερίσματος από την Aegean Airlines και στην πτώση των επιτοκίων. Όσο και αν το πρώτο εξάμηνο (λόγω εποχικότητας στο Rent a Car) δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό, εκτιμάται ότι τα φετινά κέρδη δεν θα είναι χαμηλότερα των περυσινών.

REVOIL - ΕΛΙΝΟΪΛ: Σαφής βελτίωση κερδοφορίας και για τις δύο εταιρίες πετρελαιοειδών λιανικής, όπου η πρώτη αυξάνει την επίδοσή της κατά 87% (στα 1,24 εκατ.) και η δεύτερη την προσεγγίζει με επίδοση 1,07 εκατ. (+807%).

Audiovisual: Αρνητική έκπληξη προκαλεί η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου της εισηγμένης. Πάντως, διοίκηση της Audiovisual προσδοκά βελτίωση επιδόσεων στο μέλλον. Συγκεκριμένα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 16,3% (κυρίως λόγω της πτώσης εσόδων από διανομή κινηματογραφικών ταινιών και από τηλεοπτικές παραγωγές) και τα περυσινά καθαρά κέρδη των 2,44 εκατ. μετατράπηκαν σε ζημίες 2,2 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση πάντως του ομίλου προβλέπει ότι στο δεύτερο μισό του 2009 οι πωλήσεις θα ανακάμψουν με κύριο τροφοδότη τα έσοδα από την έναρξη συνεργασίας με την Paramount Home Entertainment. Επίσης, στο πρώτο φετινό εξάμηνο θα υπάρξει μέρος μόνο από τα αναμενόμενα υψηλά έσοδα από την έναρξη του διαδικτυακού παιχνιδιού Darkfall On Line.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Από τις μεγαλύτερες αρνητικές εκπλήξεις της Σοφοκλέους, καθώς –θεωρητικά τουλάχιστον- ο εισηγμένος όμιλος θα ήταν από τους τελευταίους που θα επηρεάζονταν πτωτικά από την κρίση. Και όμως, οι πωλήσεις έπεσαν από τα 19,8 εκατ. στα 12,8 εκατ. και τα προ φόρων κέρδη από τα 3,56 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν στις 810 χιλ. ευρώ. Η θετική εποχικότητα του πρώτου εξαμήνου προβληματίζει ακόμη περισσότερο, ενώ θυμίζουμε τον περυσινό στόχο για κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ…

Από την πλευρά της, η διοίκηση της εταιρίας παραδέχεται μεν ότι η ζήτηση δεν επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, αλλά επισημαίνει ότι "ο όμιλος επέλεξε να αναβάλει χρονικά αλλά και να ματαιώσει πωλήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν οι απαιτήσεις αυτές δεν καλύπτονταν ικανοποιητικά ή όταν η είσπραξή τους δεν ήταν διασφαλισμένη". Κατά τα άλλα, αναφέρεται σε θετικότερες προοπτικές κατά το β΄ εξάμηνο.

SΑΤΟ: Το πλήγμα από την κρίση ήταν εντονότατο στα έπιπλα τόσο γραφείου όσο και σπιτιού. Οι ζημίες των 7,45 εκατ. μέσα σε ένα εξάμηνο (έναντι κερδών 601 χιλ. ευρώ) τρομάζουν, ωστόσο σε κάποιο βαθμό επηρεάστηκαν από μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Επίσης, έχουν δρομολογηθεί κινήσεις (π.χ. λειτουργία νέου κέντρου logistics, μεταφορά γραφείων κ.λπ.) για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v