Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vidavo: Ρότα για Εναλλακτική Αγορά

Την εισαγωγή της εταιρίας VIDAVO A.Ε. στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέλαβε η GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Vidavo: Ρότα για Εναλλακτική Αγορά
Την εισαγωγή της εταιρίας VIDAVO A.Ε. στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέλαβε η GUARDIAN TRUST Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Οι διαδικασίες έχουν ωριμάσει και η κατάθεση της σχετικής αίτησης αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα.

H VIDAVO Α.Ε. είναι εταιρία υψηλής τεχνολογίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεματικών εφαρμογών στον χώρο της υγείας, εστιάζοντας στην πρόληψη, σε έναν χώρο όπου στο εξωτερικό πραγματοποιούνται ήδη πολύ μεγάλες επενδύσεις.

Η VIDAVO Α.Ε. στηρίζει την επιτυχία της στην αξιοποίηση των διεθνών τάσεων στον χώρο της υγείας, που ιεραρχούν ως άμεση προτεραιότητα τη διατήρηση της ψυχικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής του κάθε ανθρώπου σε υψηλά επίπεδα, μέσω της σωστής παρακολούθησης της φυσικής του κατάστασης, και τη γενικότερη συμμετοχή εμπλοκή του στην παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας του.

Η VIDAVO Α.Ε. για τη χρήση του 2008 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες καθαρών κερδών - κύκλου εργασιών στον χώρο του επιχειρείν, γεγονός το οποίο καταδεικνύει και τον υψηλό βαθμό της τεχνογνωσίας της. Η καθαρή θέση της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης, από την ανεξάρτητη κυπριακή εταιρία συμβούλων Emerging Markets Experts Ltd., η αξία κεφαλαιοποίησής της ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατ. ευρώ.

Πρόεδρος και κύριος μέτοχος της εταιρίας είναι ο κ. Παντελής Αγγελίδης, στα σχέδια του οποίου περιλαμβάνεται η εφαρμοσμένη έρευνα για τη γένεση νέων και εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της τηλεματικής στην υγεία.

H VIDAVO Α.Ε. αποτελεί ένα απτό παράδειγμα νέας επιχείρησης υψηλής τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε, αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε μέσα σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Είναι μία από τις 33 επιχειρήσεις της Θερμοκοιτίδας THERMI, ο φορέας της οποίας - ηTHERMI Α.Ε.- χρηματοδότησε τις αρχικές της δράσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 27,63%.

Μέσα από τη λειτουργία της στη Θερμοκοιτίδα THERMI, η VIDAVO Α.Ε. κατόρθωσε αφενός να πραγματώσει τις αναγκαίες επενδύσεις προκειμένου να μετατρέψει την ερευνητική της τεχνολογία σε εμπορικά προϊόντα και αφετέρου να πιέσει τα λειτουργικά της κόστη σε βαθμό που αυτά να μην αποτελούν εμπόδιο στην επιπλέον ανάπτυξή της.

Σήμερα η VIDAVO Α.Ε. φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιόλογη επενδυτική πρόταση με την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και χρησιμοποιώντας τα οφέλη της εισαγωγής της σε κάθε επίπεδο να προχωρήσει σε επέκταση των δραστηριοτήτων της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v