Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες ακινήτων: Πώς βλέπουν το β΄ 6μηνο

Ζημίες λόγω λογιστικού επηρεασμού των "εύλογων αξιών" των κτιρίων τους αλλά και εξαιτίας της έκτακτης φορολογικής εισφοράς με την οποία επιβαρύνθηκαν ανακοίνωσαν οι εισηγμένες εταιρίες του κλάδου ακινήτων.

Εισηγμένες ακινήτων: Πώς βλέπουν το β΄ 6μηνο
Ζημίες λόγω λογιστικού επηρεασμού των "εύλογων αξιών" των κτιρίων τους αλλά και εξαιτίας της έκτακτης φορολογικής εισφοράς με την οποία επιβαρύνθηκαν ανακοίνωσαν οι εισηγμένες εταιρίες του κλάδου ακινήτων.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, τα έσοδα από ενοίκια άντεξαν στο πρώτο εξάμηνο (ή και αυξήθηκαν) και γενικότερα -παρότι κάποιες διοικήσεις προβλέπουν επιδείνωση της κατάστασης για το υπόλοιπο του έτους- όλα δείχνουν ότι η άμυνα των εισηγμένων σε λειτουργικό επίπεδο θα είναι σθεναρή - και πολύ πιθανόν σε μέρισμα, καθώς για τις ΑΕΕΑΠ διατηρήθηκε το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Λόγω των ζημιογόνων λογιστικών καταστάσεων αλλά και εξαιτίας της διανομής μερίσματος κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, στο σύνολο των εταιριών παρατηρήθηκε μείωση ιδίων κεφαλαίων στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος της 31ης Δεκεμβρίου του 2009. Παρ' όλα αυτά, όπως προκύπτει και από τον παρατιθέμενο πίνακα, δεν απουσιάζουν οι περιπτώσεις υψηλών discounts.

Η Eurobank Properties, για παράδειγμα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο "ψαλίδισε" την εύλογη αξία των ακινήτων της κατά 18,827 εκατ. ευρώ (διαμορφώθηκε στα 648,7 εκατ.) και επιβαρύνθηκε επίσης με έκτακτη εισφορά ύψους 4,3 εκατ. ευρώ. Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από ενοίκια αυξήθηκαν, η εισηγμένη υποχρεώθηκε σε ζημία 3,3 εκατ. ευρώ, η οποία δεν οφείλεται σε λειτουργικούς λόγους.

Για το δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, η διοίκηση της εισηγμένης δηλώνει ότι "οι τάσεις παραμένουν σταθερές για την πορεία των μισθωμάτων, αναμένεται συνέχιση του περιορισμού των δαπανών, μικρή πτώση στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων αλλά και βελτίωση στα αναλογικά έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων".

Στις 30/6/2010 τα ίδια κεφάλαια της Eurobank Properties ήταν 698 εκατ. ευρώ, ο συνολικός της δανεισμός (σχεδόν όλος μακροπρόθεσμος κοντά στα 100 εκατ. ευρώ) και το ταμείο της 155 εκατ. ευρώ. Άρα, η εισηγμένη έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που θα της παρουσιαστούν.

Για πιθανές ευκαιρίες κάνει λόγο και η διοίκηση της Trastor, υποστηρίζοντας ότι "η εταιρία βρίσκεται σε καλή θέση για να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναμένεται να εμφανιστούν, αν και είναι προετοιμασμένη να επιδείξει υπομονή". Η Trastor μείωσε την αποτίμηση των ακινήτων της στο πρώτο εξάμηνο κατά 5 εκατ. ευρώ (διαμορφώθηκε στα 102 εκατ.) και αυτό, σε συνδυασμό με την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, οδήγησε σε (μη λειτουργικές) ζημίες ύψους 2,64 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης στις 30/6/2010 ανέρχονταν στα 103,7 εκατ., ο δανεισμός (κυρίως μακροπρόθεσμος) στα 8,5 εκατ. ευρώ και τα διαθέσιμα στα 10,74 εκατ. ευρώ.

Άνοδο 6,6% στα ενοίκια και μείωση της εύλογης αξίας ακινήτων κατά 3 εκατ. ευρώ (στα 66,34 εκατ.) ενέγραψε στο πρώτο φετινό εξάμηνο η MIG Real Estate, η οποία θα αναζητήσει και αυτή στο β΄ φετινό εξάμηνο πιθανές ευκαιρίες τοποθετήσεων.

Χωρίς κανένα πρόβλημα εγγραφής υποαξιών η Alpha Αστικά Ακίνητα, καθώς η εύλογη αξία των ακινήτων της στις 30/6/2010 υπολογίστηκε στα 69 εκατ. ευρώ, όταν η λογιστική αξία τους στα βιβλία της εισηγμένης ήταν 6,9 εκατ. χαμηλότερη (η θετική αυτή υπεραξία δεν λογιστικοποιήθηκε).

Έτσι, ζήτημα αρνητικών υποαξιών θα μπορούσε να τεθεί μελλοντικά αν η εύλογη αξία των ακινήτων της ΑΣΤΑΚ υποχωρούσε περισσότερο από 12%, ενδεχόμενο που η διοίκησή της δεν θεωρεί πολύ πιθανό.

Τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου υποχώρησαν από τα 2,33 στο 1,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της έκτακτης εισφοράς (421 χιλ.), των μειωμένων εσόδων από τόκους αλλά και των μικρότερων εσόδων από συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για το δεύτερο φετινό εξάμηνο η εισηγμένη προβλέπει μείωση εσόδων από εκτιμήσεις, διαχείριση ακινήτων και μισθώσεις. Στις 30 Ιουνίου τα ίδια κεφάλαια της Alpha Αστικά Ακίνητα ανέρχονταν στα 104,87 εκατ. ευρώ, με την εισηγμένη να έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, διαθέσιμα 25,65 εκατ. ευρώ και ομόλογα 15,4 εκατ. ευρώ. 

 

Εταιρίες ακινήτων: Συγκρίσεις ιδίων κεφαλαίων - χρηματιστηριακών αξιών

Εταιρία

Ίδια κεφάλαια*

Χρηματ. αξία**

Premium - Discount

Alpha Αστικά Ακίνητα

104,75

106,4

1,58%

Eurobank Properties

698

366

-47,56%

Trastor

103,7

46,6

-55,06%

Τα ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

* 30 Ιουνίου 2010 ** Με κλείσιμο 30ής Ιουλίου 2010


Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v