Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Για ποιες «χτυπάει η καμπάνα» του ΧΑ

Ποιες θα μπορούσαν ενδεχομένως να σημειώσουν φέτος κύκλο εργασιών χαμηλότερο των 2 εκατ. ευρώ - Περιλαμβάνονται και εταιρίες με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

Εισηγμένες: Για ποιες «χτυπάει η καμπάνα» του ΧΑ
Με στόχο την απώτερη διαγραφή όσων εταιριών δεν έχουν κάποιον ελάχιστα αποδεκτό όγκο δραστηριότητας, το Χ.Α. αποφάσισε να τροποποιήσει τον κανονισμό του και να «παροτρύνει» τις εισηγμένες εταιρίες έτσι ώστε σε κάποια (απροσδιόριστη μελλοντική) χρονική περίοδο να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν κύκλο εργασιών ανώτερο των 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σε διαφορετική περίπτωση, το Χ.Α. θα προχωρά στη διαγραφή των μετοχών αυτών.

Με μια πρόχειρη ματιά στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, οι εταιρίες που ενδεχομένως να κινδύνευαν φέτος να ενταχθούν, με βάση τις φετινές τους επιδόσεις, είναι: 

* Επιχειρήσεις που χρόνια τώρα στερούνται αντικειμένου, όπως η Κλωνατέξ και οι Ευρωσυμμετοχές. 

* Εταιρίες που διαθέτουν ακίνητα προς αξιοποίηση, αλλά για γραφειοκρατικούς λόγους (έλλειψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων κ.λπ.) δεν έχουν προχωρήσει στην εκμετάλλευσή τους (ΕΛΒΙΕΜΕΚ, Κεραμεία Αλλατίνη). 

* Εισηγμένες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων και λόγω της συγκυρίας διατηρούν τις εργασίες τους σε πολύ χαμηλό σημείο (π.χ. REDS, Κέκροψ, Βαλκάν).

* Η ΑΕΓΕΚ, η βασικότερη δραστηριότητα της οποίας είναι η συμμετοχή στην ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, εταιρία όμως που δεν ενοποιεί πλήρως, άρα δεν απεικονίζεται στον κύκλο εργασιών. 

* Η ΖΑΜΠΑ μπορεί μεν να σημείωσε πολύ χαμηλό κύκλο εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2010, αλλά εξαιτίας της θετικής εποχικότητας των εργασιών της κατά το τρίτο τρίμηνο (εμπορία κλιματιστικών) φαίνεται πολύ πιθανό το ενδεχόμενο ο κύκλος εργασιών της χρονιάς να υπερβεί τα 2 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η εισηγμένη διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ταμείο πολλών εκατ. ευρώ. 

* Τέλος, υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρίες με χαμηλό κύκλο εργασιών (Compucon, Logismos, Προοδευτική) που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ στο πρώτο φετινό εξάμηνο, αλλά είναι πολύ πιθανόν να τον υπερβεί στο δωδεκάμηνο. Ειδικότερα όσον αφορά στην Προοδευτική γίνονται συζητήσεις για την προσέλκυση ισχυρού στρατηγικού συνεταίρου από τον χώρο της ναυτιλίας.


Εισηγμένες με μικρό κύκλο εργασιών στο α΄ εξάμηνο

Εταιρία

Πωλήσεις

ΑΕΓΕΚ

406

Βαλκάν Ακινήτων

2

ΕΛΒΙΕΜΕΚ

0

Ευρωσυμμετοχές

0

ΖΑΜΠΑ

782

Κέκροψ

7

Κεραμεία Αλλατίνη

0

Κλωνατέξ

0

Compucon

1.445

Λογισμός

1.167

Προοδευτική

1.351

REDS

114

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v