ΧΑ: Έγκριση εισαγωγής μετοχών από Attica, Lamda

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Group, της Lamda και της Fourlis.

ΧΑ: Έγκριση εισαγωγής μετοχών από Attica, Lamda
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Group, της Lamda και της Fourlis.

Aναλυτικά: 

* 29.236.320 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου 2011.

* 227.050 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.", που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 1η Φεβρουαρίου 2011.

* 39.402 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από στελέχη της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 1η Φεβρουαρίου 2011.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε." λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 2α Φεβρουαρίου 2011.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την παραίτηση από την ιδιότητα του εξ' αποστάσεως Μέλους της Αγοράς Αξιών του ΧΑ της εταιρίας "WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v