Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2011.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 8 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2011.

Στην Βιοκαρπέτ το ποσοστό του Καντώνια Ιωάννη διαμορφώθηκε στο 27,81% στις 2/3 από 27,79% προηγουμένως.

Στην "Ευρωσύμβουλοι" η συμμετοχή της Demco Insurance περιορίστηκε στο 1,09% από 11,353% προηγουμένως ενώ το ποσοστό της Interlife Insurance διαμορφώθηκε 9,86%.

Στην Μηχανική το ποσοστό του Προδρόμου Εμφιετζόγλου ανήλθε στο 23,3% στις 28/2 έναντι 20,29% προηγουμένως.

Στις 4/3 ο κ. Θ. Βάρδας αύξησε τη συμμετοχή του στην εταιρία Βάρδας στο 95,56%, από 94,9823%. Το ανωτέρω ποσοστό ο κος Θεόδωρος Βάρδας το κατέχει άμεσα και έμμεσα, μέσω της εταιρίας Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στην οποία και συμμετέχει με ποσοστό 100%. Επίσης, ο κος Θεόδωρος Βάρδας ενεργεί συντονισμένα με την εν λόγω εταιρία, στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Βάρδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

Αντίστοιχα στην Αvenir το ποσοστό του Φράγκου Γεώργιου διαμορφώθηκε στο 30,044% από 18,85%, η συμμετοχή του Καβρουλάκη Νικόλαου μηδενίστηκε στις 25/2 και το ποσοστό του Δούρου Ιωάννη ανήλθε στο 29,514%.

Στη Νεώριον η συμμετοχή των Αναστασίου, Δημητρίου και Παναγιώτη Παπανδρέου ανέρχεται στο 4,87% από 6,3% προηγουμένως.

Στην Interinvest το ποσοστό της Marfin Popular Bank περιορίστηκε στο 9,95%.

Τέλος στη Unibios, η συμμετοχή του Μαυρίκιου Ορφέα διαμορφώθηκε στο 8,02% και το ποσοστό του Σβορώνου Αντώνιου στο 5,22%.


**Το αρχείο με τις μετοχικές αλλαγές των εισηγμένων με ημερομηνία 08/03/2011 επισυνάπτεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v