Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2011.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών στο ΧΑ
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2011.

Στην Alapis, ο Mario Al Jebouri στις 31/8 μηδένισε τη συμμετοχή του στην εταιρία ενώ η Laterman Capital απέκτησε ποσοστό 15,206%.

Αντίστοιχα στην Alco Hellas η συμμετοχή του Θεόδωρου Τζώρτζη περιορίστηκε στο 53,81% από 56,13% προηγουμένως.

Στην Βιοκαρπέτ η συμμετοχή του Καντώνια Ιωάννη ανήλθε στις 27/8, στο 27,32% από 27,29%, προηγουμένως.

Παράλληλα, στην Rilken το ποσοστό της Henkel Hellas την 1η/9 ανήλθε στο 61,6%.

Στη Φιερατέξ η συμμετοχή του Ιωάννη Τεκέλογλου στις 31/8 αυξήθηκε στο 13,647% και του Ιωάννη Ανεζουλάκη περιορίστηκε στο 2,94% από 7,84% προηγουμένως.

Στη Παπουτσάνης η συμμετοχή της Bolelli Co Ltd περιορίστηκε στο 76,385% στις 30/8, από 82,38% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσοστό της εταιρίας Bolelli Co Ltd, ήτοι 76,385%, κατέχεται έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας RAGUSO LIMITED. Η Bolelli Co Limited κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited και δικαιούχοι των μετοχών της Bolelli Co Limited οι κκ Μενέλαος Τασόπουλος και Γεώργιος Γκάτζαρος.

**Ο αναλυτικός πίνακας με τις μετοχικές αλλαγές στο ΧΑ και στην ΕΝΑ στις 5/9 δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v