Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών

Την αναστολή διαπραγμάτευσης 17 μετοχών ανακοίνωσε το ΧΑ με διαδοχικές αποφάσεις διότι οι εταιρίες είτε δεν δημοσιοποίησαν εμπρόθεσμα τα οικονομικά αποτελέσματα είτε αυτά δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών
Την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών 17 εταιριών γνωστοποίησε με διαδοχικές ανακοινώσεις ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης. Οι επιχειρήσεις είτε δεν δημοσιοποίησαν εμπρόθεσμα τα οικονομικά τους αποτελέσματα, είτε αυτά κρίθηκε ότι δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Το πρωί της Δευτέρας, συγκεκριμένα, γνωστοποιήθηκε: "Αναστέλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών Ιντερτέκ Α.Ε., Ιμπέριο - Αργώ Γκρουπ Α.Μ.Ε., Αλάπις Α.Β.Ε.Ε., Κούμπας Α.Ε., Σάνυο Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., Alsinco Α.Ε.Ε., Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.  και Ιπποτούρ Α.Ε. από σήμερα 2 Απριλίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, διότι οι ετήσιες οικονομικές τους εκθέσεις για τη χρήση 2011, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν μέχρι 31.03.2012, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών τους.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α'/178/14.7.2005), αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών Χατζηιωάννου Α.Β.Ε.Ε., Sprider Stores Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, Έδραση - Χ. Ψαλλίδας και Μπάμπης Βωβός Α.Ε. από σήμερα 2 Απριλίου 2012, διότι δεν δημοσιοποίησαν εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2011, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων, με υποκείμενο τίτλο την εταιρία ΜΠΑΜΠΗΣ Βωβός ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Οι ανακοινώσεις των εταιριών ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., Sprider Stores Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ και ΜΠΑΜΠΗΣ Βωβός ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2011 των εταιριών Ιντερτέκ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, Ιμπέριο - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε., ΑΛΑΠΙΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ALSINCO Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χ.A.".

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της Βιοϊατρικής

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Βιοϊατρικής και Ρομποτικής Τεχνολογίας Α.Ε.Ε. από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012.

Η αναστολή γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1α των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. διότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, δεν θα αποστείλει εμπρόθεσμα την ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011 (μέχρι την 31η Μαρτίου 2012).

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για 4 μετοχές

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε., Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε., Φίντεξπορτ Α.Ε. και Ριντένκο.

Αναλυτικότερα, την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε. από 30 Μαρτίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών αποφάσισε ο πρόεδρος του Χ.Α., διότι η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 29/3/2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με Επιφύλαξη».

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005), αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. και Φίντεξπορτ Α.Ε. από 30 Μαρτίου 2012, διότι, σύμφωνα με ανακοινώσεις τους, θα υπάρξει καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2011.

Οι ανακοινώσεις των εταιριών Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. και Φίντεξπορτ Α.Ε. και η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011 της εταιρίας Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χ.A.

Ο κ. Σ. Λαζαρίδης αποφάσισε επίσης την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Ριντένκο Ανώνυμος Εμπορική και Συμμετοχική Εταιρία από τις 30 Μαρτίου 2012 και για μέγιστο διάστημα δέκα (10) ημερών διότι η ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2011, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 30.3.2012, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της, στην οποία διατυπώνεται "Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v