Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόστιμα και ανάκληση άδειας από τη Κεφαλαιαγορά

Το Δ.Σ. της Επ. Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, επέβαλε πρόστιμα € 4.500 στην «BYROCO NOMINEES LTD» και € 4.500 στον κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντινίδη και ανακάλεσε τη λειτουργία της KΟΥΑΝΤΟΥΜ.

Πρόστιμα και ανάκληση άδειας από τη Κεφαλαιαγορά
Το Διοικητικό Συμβούλιο, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, επέβαλε πρόστιμα € 4.500 στην «BYROCO NOMINEES LTD» και € 4.500 στον κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντινίδη και ανακάλεσε τη λειτουργία της KΟΥΑΝΤΟΥΜ.

Αναλυτικότερα: 

* Επέβαλε πρόστιμα € 4.500 στην «BYROCO NOMINEES LTD» και € 4.500 στον κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντινίδη διότι δεν ανακοίνωσαν εμπρόθεσμα μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά παράβαση του ΠΔ 3556/2007. 

* Ανακάλεσε, κατόπιν σχετικού αιτήματος των μετόχων της, την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «KΟΥΑΝΤΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», με έδρα την Καβάλα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2690/1999.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v