Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 3 εταιριών στο ΧΑ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2012.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2012.

Αναλυτικά στην Rilken η συμμετοχή της Henkel Hellas ανήλθε στις 13/9 στο 86,73% από 83,01%.

Παράλληλα στην ΑΕΓΕΚ το ποσοστό της Πρόμαχος Ανώνυμης Τεχνικής Εμπορικής και Τουριστικής Εταιρίας αυξήθηκε στο 33,33% από 32,73% προηγουμένως.

Τέλος στην εταιρία "Ευρωσύμβουλοι", οι Κοκοροτσίκος Πάρις, Στέργιος, Μαρία Ελισσάβετ και Ματθοπούλου Ευδοξία, συγκύριοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας - Κ.Ε.Μ., μείωσαν τη συμμετοχή τους στο 23,62% από 26,55%. Αντίστοιχα το ποσοστό της Δυναμικής Συμβουλευτικής στις 19/9 διαμορφώθηκε στο 6,17%.

**Αναλυτικά, ο πίνακας με τις μετοχικές αλλαγές στο Χ.Α. στις 24/9/2012 δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v