Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Τα «γεμάτα ταμεία» της Εναλλακτικής Αγοράς

Έξι από τις δώδεκα εισηγμένες εταιρείες της ΕΝΑ έκλεισαν το 2012 με διαθέσιμα που ξεπερνούσαν τον τραπεζικό τους δανεισμό! Τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν και η αχίλλειος πτέρνα των συναλλαγών. Αναλυτικός πίνακας.

ΧΑ: Τα «γεμάτα ταμεία» της Εναλλακτικής Αγοράς
Μπορεί βέβαια από την πρώτη ανάγνωση των αριθμών να προκύπτει άλλο συμπέρασμα, ωστόσο η οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστα τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. για το 2012.

Αθροιστικά (βλέπε αναλυτικά στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα), οι πωλήσεις των δώδεκα εταιρειών της ΕΝ.Α. -η Βιοϊατρική έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης και η Diversa κλείνει χρήση κάθε 30ή Ιουνίου- σημείωσαν άνοδο από τα 102,9 εκατ. στα 114,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα βελτιώθηκαν από τα -305 χιλ. στα +5,2 εκατ. ευρώ.

Το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων των δώδεκα αυτών εταιρειών στο τέλος του 2012 διαμορφώθηκε στα 90 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι θετικές αυτές μεταβολές οφείλονται σε συγκεκριμένες μόνο εταιρείες, όπως για παράδειγμα στη μεγάλη άνοδο πωλήσεων της Foodlink (από τα 19,3 στα 30,3 εκατ. ευρώ) και στη μεγάλη αύξηση κερδοφορίας (από 622 χιλ. στα 5,75 εκατ. ευρώ) της Alpha Trust λόγω κυρίως της εγγραφής κερδών από πώληση θυγατρικής στο εξωτερικό.


«Ξεχειλισμένα» ταμεία

Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία του τέλους του 2012 οι μισές εισηγμένες της ΕΝ.Α. εμφάνιζαν θετικό καθαρό ταμείο, δηλαδή τα διαθέσιμά τους ήταν υψηλότερα από το σύνολο του τραπεζικού τους δανεισμού, είτε ο τελευταίος ήταν βραχυπρόθεσμος, είτε μακροπρόθεσμος.

Έτσι, (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) «περίσσευαν» λεφτά στο ταμείο της Alpha Trust (3,23 εκατ. ευρώ), της Epsilon Net (951 χιλ. ευρώ), της Mediterra (374 χιλ. ευρώ), της VIDAVO (36 χιλ. ευρώ), της Entersoft (958 χιλ. ευρώ) και της Optronics (1,026 εκατ. ευρώ).


Η «επόμενη μέρα»

Στην Εναλλακτική Αγορά διαπραγματεύονται εταιρείες διαφορετικών κλάδων, διαφορετικού μεγέθους και διαφορετικών προοπτικών. Υπάρχουν για παράδειγμα αρκετές επιχειρήσεις που λόγω μεγεθών, μεριδίων αγοράς και «καλού ονόματος», θα μπορούσαν κάλλιστα να διαπραγματεύονται στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Το σύνολο μάλιστα των εταιρειών θα μπορούσε να μεταταγεί στην Κύρια Αγορά μέσα από την υλοποίηση αυξήσεων κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (έχει παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα αναγκαστικής παραμονής στην ΕΝ.Α.), όμως καμία εταιρεία δεν έχει επιχειρήσει σχετική έκδοση.

Η γνώριμη «πληγή» της Εναλλακτικής Αγοράς είναι η πολύ χαμηλή εμπορευσιμότητα των τίτλων της στο ταμπλό του ΧΑ, η οποία οφείλεται σε παράγοντες όπως η μικρή διασπορά των μετοχών, η γενικότερη πορεία της εμπορευσιμότητας στο Χ.Α., η απροθυμία των θεσμικών χαρτοφυλακίων να τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις χαμηλού μεγέθους και η ελλιπής ίσως προβολή της αγοράς.

Ενδεικτικό είναι (βλέπε τελευταία στήλη παρατιθέμενου πίνακα) πως στις δώδεκα μετοχές της ΕΝ.Α. τους τελευταίους δώδεκα μήνες,η συνολική αξία των συναλλαγών μόλις και ξεπέρασε τα 700 χιλιάδες ευρώ! Μάλιστα, υπήρξαν εταιρείες με μηδενικές συναλλαγές, ενώ μόλις τρεις (Alpha Trust, Foodlink και Euroxx) ήταν υπεύθυνες για το 87% των συνολικών συναλλαγών!


***Αναλυτικά τα αποτελέσματα 2011 - 2012 των εταιρειών της ΕΝ.Α. δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v