Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: ”Καμπάνες” ύψους 345.000 ευρώ

Συνολικά πρόστιμα 345.000 ευρώ για παραβίαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επέβαλε στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ενέκρινε και δύο ενημερωτικά δελτία.

Κεφαλαιαγορά: ”Καμπάνες” ύψους 345.000 ευρώ
Συνολικά πρόστιμα 345.000 ευρώ για παραβίαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επέβαλε στη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ενέκρινε και δύο ενημερωτικά δελτία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 367η/22.12.2005 συνεδρίασή του ενέκρινε ομόφωνα:

* Tην επιβολή προστίμου ύψους 150.000 ευρώ στον κ. Δημήτριο Μιχαλόχρηστα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Λακωνική ΑΕΛΔΕ η λειτουργία της οποίας έχει απαγορευθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα ο κ. Δημήτριος Μιχαλόχρηστας συντόνιζε εντολές για διενέργεια συναλλαγών επ΄ ονόματι πελατών της ΑΕΛΔΕ, με σκοπό την τεχνητή διαμόρφωση της τιμής και της εμπορευσιμότητας της μετοχής της εταιρίας Κεραμεία Αλλατίνη. Για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρία Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, μέσω της οποίας διενεργήθηκαν οι σημαντικότερες συναλλαγές.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 100.000 ευρώ στους κ. Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου Πρόεδρο της εταιρίας Δρομέας, κ. Ιωάννη Παπαπαναγιώτου Διευθύνοντα Σύμβουλο της ίδιας εταιρίας, κ. Γρηγόριο Ζαρωτιάδη μέλος του Δ.Σ., κα. Σοφία Παπαπαναγιώτου και κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου.

Από τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προέκυψε ότι τα ανωτέρω πέντε πρόσωπα συμμετείχαν στην κατάρτιση μεθοδευμένων και προσυνεννοημένων συναλλαγών με σκοπό την τεχνητή διαμόρφωση της τιμής και της εμπορευσιμότητας της μετοχής, της εταιρίας Δρομέας.

Επίσης για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, μέσω της οποίας διενεργήθηκαν οι σημαντικότερες συναλλαγές.

* Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 40.000 ευρώ στην εταιρία Ασπίς International ΑΕΔΑΚ για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας των ΑΕΔΑΚ.

* Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 25.000 ευρώ στην εταιρία ABN Amro ΑΕΔΑΚ που απορροφήθηκε από την Ασπίς International ΑΕΔΑΚ για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας των ΑΕΔΑΚ.

* Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας Ευρωανάλυσις ΑΧΕΠΕΥ, διότι ύστερα από έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπιστώθηκαν σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες.

Επίσης το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας Ελληνική Τεχνοδομική - ΤΕΒ για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. λόγω της απορρόφησης της θυγατρικής της εταιρίας Άκτωρ ΑΤΕ.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του πληροφοριακού εγγράφου που αφορά στη συγχώνευση με απορρόφηση της Εθνικής ΑΕΕΧ από την Εθνική Τράπεζα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v