Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: ”Πράσινο φως” από ΔΣ για Eurobank Properties

Την αίτηση της εταιρίας ”Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ” για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. αποδέχθηκε στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΧΑ: ”Πράσινο φως” από ΔΣ για Eurobank Properties
Την αίτηση της εταιρίας ”Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ” για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. αποδέχθηκε στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 96.550 νέων κοινών και των 369.420 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της ”Εγνατία Τράπεζα ΑΕ”, που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006.

• των 318.054 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ”FG Europe AE”, που προέκυψαν από μετατροπή 14.457 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2006.

• των 3.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ”ΛΑΝ-ΝΕΤ Επικοινωνίες ΑΕ”, που προέκυψαν από μετατροπή 3.000 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006.

• των 9.819.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ”, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων κοινών ανωνύμων μετοχών της. Ως ημερομηνία αναστολής των κοινών ανωνύμων μετοχών ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006 και ως ημερομηνία έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή ορίστηκε η Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,60 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006.

• των 32.853.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”Eurodrip ΑΒΕΓΕ”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006.

• των 1.854.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”Ζήνων ΑΕ Ρομποτικής & Πλήροφορικής”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006.

• των 1.099.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”Fanco AE”, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006.

• Των 35.170.730 δικαιωμάτων προτίμησης της εταιρίας ”Αθηνά ΑΤΕ” από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ και ονομαστικής αξίας εκάστης 0,78 ευρώ. Δικαιούχοι της αύξησης είναι οι μέτοχοι της λήξης της συνεδρίασης της 07/03/2006.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006. Περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από 14 έως 28 Μαρτίου 2006.

• των 4.000.000 ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 32-ετούς διάρκειας, επιτοκίου 4,50% και εκδόσεως 7/3/2005.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για:

• α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ” από 0,59 ευρώ σε 2,81 ευρώ ανά μετοχή και β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρείας από 2,81 ευρώ σε 1,76 ευρώ ανά μετοχή, με αναλογική επιστροφή ποσού ευρώ 1,05 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με την νέα ονομαστική αξία - 1,76 ευρώ ανά μετοχή – και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Ριντένκο Ανώνυμος Εμπορική & Συμμετοχική Εταιρεία” από 0,60 ευρώ σε 0,66 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ” από 6,53 ευρώ σε 7,70 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006.

• τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας ”Ιμπέριο ΑΕ” από 1,73 ευρώ σε 0,49 ευρώ ανά μετοχή και την αναλογική επιστροφή του ποσού ευρώ 1,24 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με την νέα ονομαστική αξία 1,76 ευρώ ανά μετοχή ορίζεται η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006.

• το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Σημειώματος της εταιρίας ”Βιοκαρπέτ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις” (πρώην Albio ΑΕ Συμμετοχών) το οποίο συντάχθηκε λόγω μεταβολής της δραστηριότητας της εταιρείας.

• το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Σημειώματος της εταιρίας ”Ιντρακόμ ΑΕ Συμμετοχών” για την απόσχιση των κλάδων τηλεπικοινωνιακών λύσεων, αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχής υπηρεσιών πληροφορικής καθώς και για τη μεταβολή της δραστηριότητάς της.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

• Την απόκτηση από την εταιρία – Μέλος του Χ.Α. ”Εθνική ΑΧΕ” της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στη διαπραγμάτευση των ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40 στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της παραπάνω εισηγμένης την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006.

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης ”Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΕΤΕ” από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ ”BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της παραπάνω εισηγμένης την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v