Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Ποιοι προβιβάζονται στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Οι εταιρείες Altec, Forthnet, Kαρδασιλάρης, ΟΛΘ, Κρέτα Φάρμ, Εlmec Sport, Nίκας, Αlpha Aστικά Ακίνητα, Αγροτική Ασφαλιστική και Proton Bank φαίνεται να oδεύουν από την κατηγορία της Μεσαίας σε αυτή της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

ΧΑ: Ποιοι προβιβάζονται στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Οι εταιρείες Altec, Forthnet, Kαρδασιλάρης, ΟΛΘ, Κρέτα Φάρμ, Εlmec Sport, Nίκας, Αlpha Aστικά Ακίνητα, Αγροτική Ασφαλιστική και Proton Bank φαίνεται να oδεύουν από την κατηγορία της Μεσαίας σε αυτή της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Επίσης, οι εταιρείες Ελαΐς, Καρέλιας και Εlbisco θα λάβουν ”κίτρινη κάρτα”, ενδέχεται δε κάποια από αυτές να υπαχθεί αυτομάτως στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.

Αξίζει να σημειώσουμε τα στοιχεία των 3 αυτών εταιρειών, μετά και το κλείσιμο της Παρασκευής.

Η εταιρεία Ελαΐς είχε μέση κεφαλαιοποίηση εξαμήνου 268,6 εκατ. ευρώ, εμπορευσιμότητα 7,145% και διασπορά (βάσει ΠΔ 51) 33%. Λογικά θα λάβει ”κίτρινη κάρτα”, αφού το προβληματικό στοιχείο της (εμπορευσιμότητα) είναι μεν μικρότερο από αυτό που απαιτεί η Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση αλλά μεγαλύτερο από αυτό που οδηγεί αυτόματα στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών(5%).

Η εταιρεία Καρέλιας παρουσίασε μέση κεφαλαιοποίηση 212,77 εκατ. ευρώ, εμπορευσιμότηττα 8,59% και διασπορά (βάσει ΠΔ 51) 7,14%. Εάν η διασπορά που θα ληφθεί υπόψη από το ΧΑ (τα στοιχεία του ΚΑΑ δηλαδή) δεν είναι τουλάχιστον 10%, τότε η εταιρεία θα πρέπει να υπαχθεί στην Κατηγορία των Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, αφού πληροί ένα από τα κριτήρια αυτής της αγοράς (διασπορά <10%).

Εάν η διασπορά καλυφθεί, σίγουρα είναι μία από τις εταιρείες που θα λάβουν ”κίτρινη κάρτα”.

Η εταιρεία Elbisco παρουσίασε μέση κεφαλαιοποίηση 208,17 εκατ. ευρώ, εμπορευσιμότητα 13,164% και διασπορά 75,81%. Εχοντας διασπορά μικρότερη του 15% που απαιτεί η Big Cap, λογικά θα λάβει ”κίτρινη κάρτα”.

Ακολουθώντας αυστηρά τα κριτήρια που ορίζει ο Κανονισμός, οι εταιρείες Crown Hellas, Iονική Ξενοδοχειακή, ΓΕΚΕ, Ιπποτούρ, Τρία Αλφα, Μermeren και Paperpack Tσουκαρίδης, που σημερα ανήκουν στη Μεσαία Κεφαλαιοποίηση, θα περάσουν στην Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών (είτε γιατί παρουσιάζουν εμπορευσιμότητα <5%, είτε spread μεγαλύτερο του 6%).Οι αλλαγές αυτές βέβαια θα ισχύσουν εάν στα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός του ΧΑ προσμετρηθεί και ο παράγοντας... τύχη, αφού υπάρχουν ασαφή σημεία στις συγκεκριμένες διατάξεις του Κανονισμού αλλά και το δικαίωμα της κάθε εταιρείας να μη δεχθεί την... προαγωγή της στην Big Cap Market.

Tο κλείσιμο της συνεδρίασης της 31ης Μαρτίου ήταν απαραίτητο για να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με τις αναδιαρθρώσεις των τριών αγορών (Big Cap, Mid/Small Cap, Ειδικών Χρηματιστηριακών Χρηματιστηριακών), ωστόσο υπάρχουν κάποια κενά τα οποία μόνο η διοίκηση του ΧΑ μπορεί να καλύψει.

Σύμφωνα με τα... επίσημα κριτήρια που υφίστανται σήμερα, η παραμονή στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης απαιτεί: α) μέση κεφαλαιοποίηση εξαμήνου άνω των 100 εκατ. ευρώ β) εμπορευσιμότητα μεγαλύτερη του 15% και γ) διασπορά >20%.

Τα αντίστοιχα κριτήρια παραμονής (ή/και μετάβασης) στην Κατηγορία Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης είναι: εμπορευσιμότητα μεταξύ 10% και 1% και spread μικρότερο του 2%.

Τέλος, οι λόγοι που... στέλνουν μία εταιρεία στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών είναι (αρκεί ένας από αυτούς): εμπορευσιμότητα <5%, spread >6%, τιμή <0,30 ευρώ και διασπορά <10%.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΑ, στην παρούσα πρώτη αναθεωρηση των αγορών δε θα υπάρξουν μεταφορές από τη Μεγάλη στη Μεσαία Κεφαλαιοποίηση, όμως οι εταιρείες που δεν πληρούν κάποιο από τα κριτήρια της Μεγάλης αγοράς θα λάβουν ”κίτρινη κάρτα” από τις χρηματιστηριακές αρχές.

Η ”κίτρινη κάρτα” θα ληφθεί υπόψη στην επόμενη αναθεώρηση και όσες από τις εταιρείες εξακολουθούν να μην πληρούν και τα 3 κριτήρια της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης θα υπαχθούν στην επόμενη αγορά (Mid Cap).

Eάν ληφθούν υπόψη όλες οι παραπάνω παράμετροι, καθώς επίσης και το γεγονός ότι για το στοιχείο της διασποράς μόνο το ΧΑ έχει ακριβή στοιχεία, αφού λαμβάνονται ως βασικοί μέτοχοι οι έχοντες άνω του 2% σε μία εταιρεία και όχι άνω του 5% (τα στοιχεία που δημοσιοποιεί δηλαδή το ΧΑ) κάθε εβδομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει περιθώριο σφάλματος στην εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων.

Για παράδειγμα, βάσει του ΠΔ 51, η διασπορά της Κρέτα Φαρμ είναι 19,84 και της Αγροτικής Ασφαλιστικής 15,86%. Εάν τα ποσοστά αυτά δεν αυξήθούν βάσει της διασποράς που λαμβάνει υπόψη του το ΧΑ (μέτοχοι με ποσοστό 2% θεωρούνται βασικοί), τότε αυτές οι δύο κατηγορίες δεν θα μεταφερθούν στην Κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Αντίστοιχο παράδειγμα είναι αυτό της Αγροτικής Τράπεζας (σήμερα ανήκει στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση), η οποία βάσει ΠΔ 51 έχει διασπορά 16,73% και εάν τα στοιχεία free float του ΚΑΑ δεν τη βοηθήσουν, θα λάβει ”κίτρινη κάρτα”.

Επιτηρήσεις

Μετά την ολοκλήρωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών, η διοίκηση του ΧΑ θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών και τις εταιρείες που βάσει αποτελεσμάτων θα μεταφερθούν σε καθεστώς επιτήρησης.

Με τροποποίηση του Κανονισμού, που δημοσιοποίηθηκε την Παρασκευή το απογευμα, το ΧΑ γνωστοποίησε ότι το Δ.Σ. του ΧΑ με απόφασή του μπορεί να εξειδικεύσει τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής στην επιτήρηση.

Χωρίς να είναι απολύτως σαφές τι ακριβώς εννοεί το ΧΑ, η προσθήκη αυτή προφανώς θα ληφθεί υπόψη στις τελικές αποφάσεις των αρμοδίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v